Woningen zijn niet bedoeld als vakantieverblijf

Je gaat op vakantie en je huis staat leeg. Vroeger vroeg je dan wel eens een vriend of kennis die het leuk vond een tijdje in de stad te verblijven op je huis te passen. Jij blij, want de poes kreeg eten en de plantjes water. En je vriend of kennis blij, want die kon een tijdje van Delft genieten.

Internetplatforms faciliteren
Wat vroeger incidenteel gebeurde is nu veel makkelijker geworden. Er zijn internetsites waar je je huis niet alleen aan mensen uit je netwerk, maar ook aan wildvreemden kan aanbieden. De meest bekende is AirBnB, maar ook via sites als Wimdu en Booking.com kan je je huis tijdelijk te huur zetten. De systemen zijn zo opgezet, dat de kans wordt beperkt dat je huis tijdens je afwezigheid geheel wordt uitgewoond door onbetrouwbare onbekenden. En je kan, zeker op een gewilde plek zoals de Delftse binnenstad, een aantrekkelijk centje bijverdienen. En dus zie je in toenemende mate panden uit Delft op die platforms verschijnen.

Verdienmodel: woning structureel in de verhuur
Het succes van deze vorm van verhuur aan toeristen en bezoekers, leidt er toe dat er ook mensen zijn die dit als verdienmodel gaan zien. Zo zien we dat woningen die te koop komen soms niet meer worden verkocht aan iemand die er zelf gaat wonen, maar aan iemand die het pand volledig via AirBnB en vergelijkbare platforms wil gaan verhuren.

En dan gaat er iets mis, wat BBN betreft.

Allereerst zorgt dit voor extra druk op de woningmarkt. Schaarse woningen zijn niet meer beschikbaar voor de doelgroepen uit de Woonvisie, maar worden onttrokken aan de woningvoorraad. De woningprijzen kunnen verder onder druk komen te staan, omdat kopers door de andere exploitatiemogelijkheden bereid zijn veel meer te bieden voor een pand.

In de tweede plaats kan de sociale samenhang van de buurt onder druk komen te staan, als meer en meer woningen verdwijnen en vervangen worden door vakantiewoningen. In de binnenstad staat op diverse plekken deze sociale samenhang al onder druk, door tijdelijke verhuur van kamers en kleine appartementen aan studenten en expats, die lang niet altijd de behoefte hebben om onderdeel te worden van het sociale netwerk van de buurt en de stad. Als daar dan ook nog permanent aan toeristen en bezoekers verhuurde panden bij komen, verslechtert de samenhang nog sneller. Er ontstaan dan straten waar ‘passanten’ het straatbeeld mede bepalen. Hoeveel passantenpanden kan een straat aan?

In de derde plaats kan de verhuur aan toeristen en bezoekers overlast met zich meebrengen. Voor de bewoners van aangrenzende woningen, bijvoorbeeld in de vorm van voor directe geluidsoverlast, maar ook indirect via extra bezoekersverkeer, structureel luidruchtig laat thuiskomen van bezoekers die elders in de stad uit zijn gegaan, ontvangst van bezoek, etc. De ervaringen met verhuur aan toeristen in de hoofdstad van ons land laten zien tot welke excessen dat kan leiden.

BBN vindt het dan ook geen goede zaak dat bestaande woningen worden omgezet in structureel via AirBnB-achtige platforms verhuurde panden.

Illegaal
En kan dat ook eigenlijk wel zomaar? Nee. Een pand dat structureel verhuurd wordt via AirBnB en niet meer als reguliere woning wordt gebruikt, wordt onttrokken aan de woningvoorraad. Daarom moet er dan een zogenaamde woningonttrekkingsvergunning zijn verleend, op grond van de Delftse Huisvestingsverordening. De gemeente zal het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad en het belang van de leefbaarheid daarmee moeten wegen tegen het met de onttrekking gediende belang. Voor ons is het resultaat van die afweging helder als het aankomt op de schaarse woningen in de binnenstad en de leefbaarheid: de schaarse woningen moeten behouden blijven voor vragers op de woningmarkt, en de leefbaarheid moet niet verder onder druk komen te staan.

Gebruik van een pand voor de structurele verhuur aan toeristen zal bijna altijd in strijd zijn met het Bestemmingsplan Binnenstad 2012. Als op het pand nu de bestemming “wonen” rust, is sprake van strijdig gebruik. Er moet dan een omgevingsvergunning worden aangevraagd om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Ook hierbij zal de gemeente een belangenafweging moeten uitvoeren. En ook hier is wat ons betreft de uitkomst daarvan helder. Voor toeristen is er voldoende alternatieve accommodatie in en rond Delft beschikbaar, en woonruimte in Delft is schaars. En bij deze afweging zijn de effecten op de leefbaarheid relevant.

De overtreding kan via de Huisvestingsverordening bestraft worden met een bestuurlijke boete van, bij de eerste overtreding bij bedrijfsmatige exploitatie, 12.500 euro (zoals opgenomen in bijlage V Huisvestingsverordening 2014).

Raad
In 2017 zijn er vragen gesteld in de gemeenteraad door GroenLinks, o.a. over de omvang van verhuur aan toeristen. In hun antwoord kondigen B&W aan “Daarom starten we dit jaar met een onderzoek naar de aard en omvang van de particuliere verhuur van vakantiewoningen in Delft”. De resultaten van dit onderzoek zijn echter – zo ze bestaan - nooit publiek gemaakt. Een discussies of er extra regels nodig zouden zijn voor het reguleren van vakantieverhuur is daardoor niet gevoerd in de gemeenteraad.

Handhaving van bestaande regels
Maar los daarvan: structurele verhuur is dus nu al verboden, de regels zijn helder. BBN vindt daarom dat de gemeente moet optreden, tegen woonpanden die in de permante toeristenverhuur gaan. Het is in strijd met de eigen gemeentelijke regels. En het is onwenselijk voor het woon- en leefklimaat in de binnenstad. Handhaving is aan de orde. Ook om een signaal af te geven aan andere particuliere beleggers. Onze mooie stad Delft is niet een verdienmodel voor vastgoedeigenaren en huisjesmelkers, maar moet in de eerste plaats een plek zijn waar Delftenaren prettig kunnen wonen.

Recent ontdekten we, toen we de nieuwe bewoners van een pand aan de Houthaak wilden verwelkomen, opnieuw een pand dat permanent aan toeristen bleek te worden verhuurd. Voor BBN reden om een handhavingsverzoek in te dienen. Zie hieronder.

houthaak

geplaatst op
11 april 2019