Vakantieverhuur rukt op

Vanuit BBN hebben we de gemeente dit voorjaar gevraagd op te treden tegen een AirBnB aan de Houthaak (zie hier). Helaas is dat het topje van de ijsberg. Meer en meer mensen zien het vastgoed in Delft als melkkoe, en besluiten een pand te kopen en vervolgens permanent aan toeristen te verhuren.

Dat is allesbehalve wenselijk. Zo kwamen we aan de Nieuwe Langedijk twee panden tegen, die gekocht zijn door een Engelsman die in Berlijn woont. Ze worden permanent verhuurd aan toeristen. Een prettige inkomstenbron voor de eigenaar op afstand (die ook al panden in St Petersburg in de vakantieverhuur heeft), maar niet goed voor de stad.  De panden zijn onttrokken uit de Delftse woningvoorraad, en niet beschikbaar voor woningzoekenden in de stad. Verder kan er een prijsopdrijvend effect zijn op de woningmarkt door het bestaan van de lucratieve mogelijkheid van vakantieverhuur, wat nog extra drempels opwerpt naar woningzoekenden.
Buren van panden in de vakantieverhuur hebben te maken met overlast van steeds wisselende en soms luidruchtige bezoekers, die hun bezoek aan de stad willen uitbuiten en niet gehinderd zijn door de aanwezigheid van buren. En ook de eigenaar is prettig op afstand, en zal niet signaleren dat huurders fout gedrag vertonen. Met de aanwezigheid van dit soort panden worden straten meer en meer anoniem, en komt de sociale structuur onder druk te staan.

Het permanent verhuren van een pand aan toeristen en het daarmee onttrekken aan de woningvoorraad mag niet. Daarom hebben we bij de gemeente opnieuw een handhavingsverzoek ingediend voor de panden aan de Nieuwe Langendijk (klik hier).

BBN vindt dat de gemeente actiever moet optreden tegen vakantieverhuur in Delft. Het wordt tijd dat Delft op dit terrein ook beleid gaat maken. Want naast permanente vakantieverhuur, zie je ook de opkomst van langdurige vakantieverhuur in woonpanden. BBN vindt dat de gemeente Delft moet leren van steden als Amsterdam, en heldere beleidsregels moet opstellen over het maximaal aantal dagen dat je een woning mag verhuren.

UPDATE 5 oktober
Na de twee panden aan de Nieuwe Langendijk hebben we voor een pand aan de Verwersdijk, een pand aan de Vlamingstraat en een pand aan de Visstraat een handhavingsverzoek ingediend. Wordt vervolgd.
Kent u in de buurt een pand dat permament wordt gebruikt voor de verhuur, geef het aan ons door.
 

geplaatst op
22 september 2019