Nieuw bouwplan Verwersdijk 180

Er is opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor Verwersdijk 180. Nu gaat het om splitsing in vijf appartementen (de kleinste van 22 m2 GO, de grootste 44,5m2).

Het pand van de voormalige slagerij Van Dam is verkocht; de nieuwe eigenaar is al geruime tijd bezig plannen te maken voor dit pand; het lijkt erop dat het gaat om plannen om uit dit gekochte vastgoed vooral hoog rendement te halen.

Dirk Vroege Projectontwikkeling en Vastgoed is steeds de opdrachtgever, de ontwerpen worden gemaakt door MCK architectuur te Delft. Er zijn inmiddels drie verschillende bouwplannen bij de gemeente ingediend, waarover omwonenden, waaronder veel BBN-leden, steeds opnieuw richting gemeente hun bezwaren hebben geuit.

  • de eerste aanvraag was dat de bovenwoning zou worden opgedeeld in zes studentenkamers en een gemeenschappelijke ruimte op de eerste verdieping, zie hier; de aanvraag voor de benodigde omzettingsvergunning is door de gemeente afgewezen vanwege de resultaten van een leefbaarheidstoets;
  • de tweede aanvraag was een aanvraag voor realisatie van 9 zelfstandige appartementen, deels in het hoofdgebouw aan de Verwersdijk, maar ook op het er achter liggende binnenterrein. Het plan had een tweede fase om 12 appartementen te realiseren, waarbij op het binnenterrein in twee lagen gebouwd zou worden. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan voor de binnenstad. Het plan is door de aanvrager uiteindelijk ingetrokken.
  • de derde en voor nu laatste aanvraag is een aanvraag van 29 september 2020, gepubliceerd 1 oktober 2010, om het hoofdgebouw op te delen in 5 zelfstandige appartementen, en gebouwen op het binnenterrein te slopen. Zie hieronder de beoogde plattegrond van de begane grond (klik voor vergroting).

plattegrond begane grond

 

Als BBN zijn we tegenstander van het zomaar kunnen opdelen van een pand in appartementen, ook in hele kleine appartementen. Ja, de binnenstad is een prachtige plek om te wonen, maar dan wel in een woning met acceptabele woonkwaliteit. Voor de toekomstige bewoner zelf, maar ook voor de omgeving van de opgedeelde panden. Want bij het opdelen van een pand neemt de gebruiksintensiteit toe. Geluidsisolatie met de omgeving moet dan op orde zijn. Ook zie je dat er meestal geen inpandige fietsenberging wordt gerealiseerd als onderdeel van dit soort plannen; dat moet aangepakt. En als de bergingsruimte al gerealiseerd is, moet de eigenaar borgen dat-ie ook gebruikt wordt.

Concreet betekent het plan voor de Verwersdijk mogelijk 10 fietsen extra op straat. Waar geen plek voor is.

De architect zegt hierover:

“Fietsparkeervoorzieningen zijn in de huidige situatie niet aanwezig op eigen terrein. Er vanuit gaande dat het aantal bewoners weldegelijk zal toenemen is er de mogelijkheid om fietsnietjes te plaatsen aan de voorkant aan de Verwersdijk op de stoep”

Dat geeft niet blijk van een erg goed ruimtelijk inzicht van deze architect: de stoep voor het pand is niet meer dan een meter breed. En is toch primair bedoeld als stoep; daar zal de gemeente – terecht – nooit fietsnietjes plaatsen. En los daarvan: op 3 bij 1 meter passen nooit 10 fietsen.

Naar aanleiding van de Eindevaluatie studentenhuisvesting in goede banen (zie hier) heeft het college aangekondigd met een vergunningstelsel voor het opdelen, woningvorming, te komen. We hopen dat er spoedig een concreet voorstel aan de raad zal worden voorgelegd, dat zowel de woonkwaliteit van de woning als de leefbaarheidseffecten voor de omgeving meeweegt en bijvoorbeeld eisen kan stellen aan een inpandige fietsenberging.

 

geplaatst op
02 november 2020