Start met maken plan voor klimaatbestendig Delft

klimaatbestendig

De gemeente heeft recent opdracht gegeven aan de bureaus Tauw en De Urbanisten om gezamenlijk een plan voor een klimaatbestendig Delft te maken.

Tauw is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van water, infrastructuur, ruimte en milieu. Een van hun vele hulpmiddelen is de wateroverlastlandschapskaart (WOLK). Een WOLK laat zien waar water komt te staan na een flinke regenbui. Ook is te zien hoe de stroombanen lopen. De WOLK kan voor elk punt op de kaart berekenen wat de herkomst van het water is. De WOLK maakt duidelijk waar (bovengrondse) maatregelen nodig zijn. De kaart kan worden gebruikt worden om een inschatting temaken van de totale schadekosten bij een extreme bui en om de effectiviteit van mogelijke maatregelen te bepalen.

De Urbanisten is een bureau voor stedelijke onderzoeksvragen, stedenbouw en landschapsontwerp. De Urbanisten bedachten allerlei kleine en grootschalige ruimtelijke oplossingen om het verstenen van de stad te verhelpen. Eén ervan is het waterplein, een stelsel van verschillende bassins die bij mooi weer geschikt zijn voor sport en spel, maar die bij stevige regenval onder water kunnen staan. Dit concept is in Rotterdam gerealiseerd bij het Benthemplein. Er zijn hierna meerdere waterpleinen geopend.

Wij verwachten veel van de samenwerking van Tauw (“techniek”) en De Urbanisten (“ruimtelijke mogelijkheden”). Het plan wordt verwacht in het tweede kwartaal volgend jaar.

Klimaatbestendige binnenstad
Reeds in 2014 hebben vier studenten van de Hogeschool Inholland, opleiding Landscape & Environment Management een onderzoek gedaan naar een klimaatbestendige binnenstad voor Delft. Zij deden dit in opdracht van de gemeente Delft.

Het rapport geeft aan dat de grote hoeveelheid verharding sterk bijdraagt draagt bij aan temperatuursverhoging waarbij hittestress kan ontstaan. Op de Grote Markt, de Zuidpoort en de omgeving van de Phoenixstraat is de warmteproblematiek het grootst. In de omgeving van het Rietveld is de wateroverlast door extreem grote regenbuien het grootst. Als oplossingen worden gegeven het vergroenen van de binnenstad en het creëren van waterberging onder pleinen en straten.

Voor het rapport Klimaatbestendige binnenstad Delft klik hier

geplaatst op
04 november 2017