Opdelen van een woning vaak niet meer mogelijk

De laatste jaren zien we in Delft meer en meer dat een projectontwikkelaar/belegger een pand opkoopt, en opdeelt in zeer kleine minihuisjes die de verhuur in gaan. We hebben hier vaak over bericht, en ook in onze contacten met de gemeente er – samen met andere bewonersorganisaties - nadrukkelijk op gewezen dat dit geen goede ontwikkeling is (lees o.a. hier): het leidt tot woningen die niet meer als gezinswoning geschikt zijn, tot vaak kwalitatief slechte tot zeer slechte dure huurwoninkjes en vaak ook tot overlast voor de omgeving door intensiever gebruik en geen inpandige fietsenberging. Verder worden de panden vaak verhuurd aan mensen die er slechts tijdelijk wonen, wat niet goed is voor de sociale samenhang in een buurt.

Sinds 26 juni kan dit niet meer een-twee-drie: ‘woningvorming’, het opdelen van een woning, is voortaan vergunningsplichtig. De volgende voorwaarden gelden:

  • Het opdelen van een woning in kleinere woningen kan niet meer, tenzij de woning groter is dan 180 m2, of de woning ligt boven een winkel of een horecazaak. 
  • De woonoppervlakte van elk appartement moet minimaal 40 m2 zijn en de appartementen moeten minimaal 1 aparte slaapkamer hebben. 
  • De woning moet voldoen aan de normen voor lucht- en geluidsisolatie. 
  • Een leefbaarheidstoets moet geen negatief resultaat opleeveren: hierbij bekijkt de gemeente of het verhuren overlast geeft, en of er in de straat of buurt al overlast is door het verhuren van woningen. Een van de aandachtspunten daarbij is fietsparkeren.

Een woning kort voor de vergunningaanvraag groter maken heeft geen zin: de woonoppervlakte van het gebouw waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft in de afgelopen 10 jaar, al dan niet op basis van een verleende omgevingsvergunning, is uitgebreid.

Voor twee situaties bestaat er een ontheffingsmogelijkheid: het huisvesten van woongroepen en huisvestingsoplossingen in relatie tot de maatschappelijke opgave Langer & weer thuis (de kangoeroewoning werd als voorbeeld genoemd). Zo’n ontheffing is persoonlijk, en vervalt bij verkoop. Ook bij deze ontheffing wordt de algemene leefbaarheidstoets toegepast.

Als een vergunning of een ontheffing wordt verleend geldt een aantal voorwaarden: er moeten huis- en leefregels zijn opgesteld, er moet sprake zijn van geregeld beheer en de verhuurder moet bij overlast meewerken aan de mediation aanpak van het college.

BBN is blij dat het opdelen van een woning in woninkjes eindelijk voor een belangrijk deel aan banden is gelegd. Helaas zijn er al de nodige woningen verpest, maar voor nieuwe situaties wordt het nu vaak onmogelijk om tot opdelen over te gaan, of kan dit alleen onder voorwaarden waarbij de leefbaarheid nadrukkelijk beoordeeld wordt.

Zie hier voor de nieuwe verordening. 

geplaatst op
05 juli 2021