Impressie ALV 13 april 2022

Woensdag 13 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van BBN plaats, in het Speeltuingebouw Geerweg. Onderstaand een impressie van de vergadering. De notulen worden naar de leden verstuurd. 

Tijdens de vergadering werden de formele jaarstukken besproken. Het jaarverslag 2021 (zie hier) laat zien dat er ondanks het coronajaar veel is gerealiseerd; het in het verslag opgenomen uitgebreide overzicht van de uitgevoerde activiteiten werd gewaardeerd. Het financiële jaarverslag riep geen vragen op; de kascommissie was had de stukken naar tevredenheid ingezien. Beide werden onder dank door de vergadering goedgekeurd. Voor 2022 is een jaarplan opgesteld, dat bestaat uit het activiteitenplan (zie hier) en de begroting, dat is opgesteld mede op basis van de input vanuit de vereniging tijdens de tafelgesprekken op de BBN-bijeenkomst van 13 maart.

In de vergadering vond ook een bestuurswisseling plaats. Joop Gravesteijn verlaat het bestuur. Nieuw in het bestuur is Anouk Creusen, die  toetreedt als algemeen bestuurslid. Hiermee is ook een einde gekomen aan het bijna 50 jaar initiëren en stimuleren van bewonersactiviteiten in de noordelijke binnenstad door Joop Gravesteijn. Reden voor het bestuur hem tot erelid van onze belangenvereniging te benoemen; zie het stukje elders op de website.

bestuur

Tussen de andere punten door, was er een gastspreker: Steven Jongma de stadsarcheoloog van Delft sprak naar aanleiding van het boek Niet al het hout is timmerhout. De natte bodem in West-Nederland zorgt er voor dat resten van organische aard zoals hout, leer, textiel e.d. afgesloten worden van lucht en zo geconserveerd blijven. Vroeger waren de meeste gebruiksvoorwerpen van hout, maar toch zijn er maar weinig opgegraven. Dit komt doordat afgedankte houten voorwerpen een tweede leven in de open haard kregen. In Delft zijn er slechts 1500 houten voorwerpen opgegraven, dit in tegenstelling tot de vele tienduizenden potscherven en dergelijke. De houten voorwerpen geven  een kijkje in het leven van toen. Hout werd gebruikt voor meubels, borstels en eet- en drinkgerei, manden, vaten,  handwerken, persoonlijke verzorging, schoeisel, kinderspeelgoed en nog veel meer. Hout is dus het plastic van toen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de luizenkammen, die er tegenwoordig nog precies hetzelfde uitzien als toen. Vertederend is het kinderspeelgoed dat opgegraven is in de beerput van het gereformeerde weeshuis (voormalig Barbaraklooster). Steven vertelde zeer enthousiast en uiterst boeiend over dit bijzondere hout.

archeoloog

De levendige en gezellige sfeer van de vergadering werd doorgezet tijdens de borrel na afloop van het officiële gedeelte.

geplaatst op
19 april 2022
Tags: