Horeca op Paardenmarkt? Nog veel onduidelijk

koffie serveren

In de gemeenteberichten van 29 oktober stond  dat een omgevingsvergunning is aangevraagd om Paardenmarkt 1A voor ‘lichte horeca – categorie 1b’ te gaan gebruiken.

Horeca 1b
In het geldende bestemmingsplan binnenstad wordt horeca 1b als volgt omschreven:

“1b. Overige lichte horeca
Horeca bedrijven zoals:
- bistro, eetcafé;
- kookstudio;
- poffertjeszaak/pannenkoekenhuis;
- restaurant;
- shoarmazaak/grillroom;
- wijn- of whiskyproeverij.”

Volgens dit bestemmingsplan Binnenstad 2012 is er geen ruimte voor horeca op deze locatie; het plan kent binnen het plan zelf er ook geen wijzigingsmogelijkheid voor. Vandaar dat voor horeca een wijziging van het bestemmingsplan zelf nodig is, hier wordt dat aangevraagd via een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik.

Overlast?
Vanuit de omwonenden wordt de eventuele horecaontwikkeling nauwgezet gevolgd. Gaat dat niet voor geluidsoverlast en extra parkeerdruk in het gebied zorgen? Welke maatregelen worden voorgesteld om dat te voorkomen, en zijn die afdoende? Hoe wordt geregeld dat bij een wijziging van de exploitant in de toekomst de nieuwe exploitant ook gehouden is aan deze afspraken?

Opnieuw incomplete aanvraag
Om dat goed te kunnen beoordelen, is allereerst meer informatie nodig. Daarom zijn n.a.v. de melding in de stadskrant namens de bewoners de achterliggende stukken van de aanvraag bij het gemeenteloket opgehaald. De enige informatie die nu bij de gemeente beschikbaar was, was een kaart van het hele complex, waar rond een van de gebouwen een stippellijn staat. Erbij staat de tekst: 'exacte indeling horeca iom exploitant'. De motivatie waarom in dit woongebied horeca planologisch gezien inpasbaar is, de precieze locatie van de gevraagde wijziging (begane grond, etage?, binnen of ook buiten?), de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen (conform de Nota Parkeernormen): dit alles ontbreekt nog in deze aanvraag.

De gemeente bleek ook geconstateerd te hebben dat de aanvraag incompleet was, en heeft inmiddels de termijn stil gezet en de indiener gevraagd de benodigde aanvullende stukken in te dienen. Deadline 20 november. Het is wel bijzonder dat dit voor de tweede keer gebeurt. Op 19 maart was een eerste aanvraag voor gebruik voor horeca gepubliceerd – met als adres Paardenmarkt 1D - , en ook toen bleek de achterliggende informatie niet meer dan een kaartje. De ook toen door de gemeente gevraagde aanvullende stukken zijn nooit ingediend, en de aanvraag is op 29 april buiten behandeling gesteld.

Werkgroep Paardenmarkt
Vanuit BBN is een omwonendengroep van de Paardenmarkt opgericht, die de planontwikkeling op de voet volgt. Er is vanuit deze groep inmiddels contact gelegd met de woordvoerder van de eigenaar. Bij een toelichting bleek dat de invulling van het beoogde gebouw voor horeca inderdaad nog niet duidelijk is. De omwonendengroep heeft een afspraak met de eigenaar en wordt op hoogte gehouden. Wordt vervolgd.

geplaatst op
13 november 2015