Gesprek over horecaplannen Paardenmarkt

Vlak voor de kerst heeft op verzoek van de Buccaneer een gesprek plaatsgevonden waarin de eigenaar zijn plannen voor horecaontwikkeling in het complex heeft toegelicht.

Gespreksonderwerp was het beoogde horecaconcept en de precieze locatie van de horeca. De horeca zal op de begane grond  van het middengebouw worden gesitueerd, met ondersteunende functies (zoals toiletruimte) op de eerste etage. Aan de noordkant wil de eigenaar een terras op het binnenplein. De beoogde inrichting van dit binnenplein als tuin is vooralsnog van de baan, er komen nu bomen terug.  De eigenaar gaf aan dat het niet zijn bedoeling is dat het een bedrijf wordt waar mensen ’s-avonds naar toe komen om iets te drinken.

Vanuit de omwonenden werd gewezen op het risico van geluidoverlast, vanuit de horeca zelf (binnen en buiten op een terras), door het komen en gaan van mensen en door het laden en lossen. Verder werd het risico van een toename van parkeerdruk op de Paardenmarkt genoemd. De eigenaar gaf aan maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast; ook zal het soort gebruik en tijdige sluiting de overlast moeten beperken. De eigenaar gaf aan hier ook zelf een direct belang bij te hebben als bewoner. Voor parkeren komen er plekken op het binnenterrein.

De omwonenden gaven aan zich zorgen te maken dat een eventuele opvolger van de huidige exploitant toch voor geluidsoverlast gaat zorgen. Wat als de eigenaar er dan zelf niet meer woont? De eigenaar stond niet onwillig tegen het idee om de wijze van gebruik (met zo min mogelijk overlast) nu juridisch vast te laten leggen.

De eigenaar kondigde aan dat binnenkort een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning zal worden ingediend voor de wijziging naar horeca.

geplaatst op
06 januari 2016