Waterschapsverkiezingen 2023

Voor ons als bewonersbelangenvereniging in het noordelijk deel van de Delftse Binnenstad is water een belangrijk thema. Recent bleek dat weer tijdens de extreme bui op 15 augustus 2022.

Dat maakt de komende waterschapsverkiezingen op 15 maart belangrijk: welke fractie verdient je steun? Om te helpen bij de keuze, hebben we de lijsstrekkers van de fracties die meedoen drie vragen voorgelegd over thema’s waarvan wij verwachten dat die voor onze jullie van belang zijn bij het maken van je stemkeuze:

1. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme buien toe; op 15 augustus 2022 trof zo’n extreme bui de binnenstad van Delft. Met veel overlast tot gevolg. Het neerslagprotocol van Delfland kon niet voorkomen dat grachten in het lager gelegen deel van de binnenstad overstroomden. Hoe wilt u het neerslagprotocol beter laten aansluiten op extreme buien?
 
2. Beter voorbereid zijn op extreme buien kan ook om extra investeringen vragen: bijvoorbeeld in pompcapaciteit en extra (tijdelijke) waterberging. Welke concrete maatregelen gaat u de komende vier jaar treffen om beter voorbereid te zijn op zo’n extreme bui boven de binnenstad van Delft? Wat vraagt u van de gemeente Delft? En wat van bewoners? En kunnen meewerkende burgers op steun rekenen, bv subsidie voor watertonnen en groene daken? En wat betekent dat voor de hoogte van de watersysteemheffing?
 
3. Water speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Welke betekenis ziet u voor de grachten in de binnenstad om de biodiversiteit in de stad te verhogen? En als u deze ziet: welke concrete maatregelen zou u willen treffen om dit te realiseren?

We hebben ze gevraagd elke vraag in maximaal 100 woorden te beantwoorden, en daarbij zo concreet en overtuigend mogelijk te zijn. Verder bieden we de facties de mogelijkheid om - in 100 woorden - naast de drie antwoorden nog andere punten te noemen waarom inwoners van de Delftse binnenstad op hen moeten stemmen.

Hieronder worden de reacties geplaatst, in volgorde van ontvangst.

Voor wie de lijsttrekkers op TV wil zien: op zaterdag 11 maart om 17:00 uur wordt een verkiezingsdebat uitgezonden op TV West. Alle lijsttrekkers debatteren. Om 19:00, 21:00 en 23:00 vindt herhaling van de uitzending  plaats.

geplaatst op
08 februari 2023