Waterschapsverkiezingen

delfland

Naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden op 18 maart 2015 ook de Waterschapsverkiezingen van Delfland plaats. Delfland zorgt niet alleen voor het peil en de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar is ook een belangrijke speler bij het voorkomen van grondwaterstijging als gevolg van het stoppen van de grondwateronttrekking door DSM. Het grondwaterniveau is op veel plekken in de binnenstad van Delft nu reeds een probleem.

Aan de waterschapsverkiezingen doen acht partijen mee:

 1. CDA
 2. Partij van de Arbeid
 3. Water Natuurlijk
 4. VVD
 5. Algemene Waterschappartij Delfland
 6. Partij voor de Dieren
 7. 50PLUS
 8. ChristenUnie-SGP

Deze partijen  strijden om 21 zetels. De overige zogenaamde geborgde negen zetels zijn voor vertegenwoordigers van belangengroeperingen:

 • 4 zetels voor  categorie Bedrijfsgebouwd, worden benoemd door de Kamer van Koophandel
 • 4 zetels voor categorie Ongebouwd, worden benoemd door LTO Noord,
 • 1 zetel voor categorie natuur, wordt benoemd door het Bosschap

Op www.stemookopwater.nl staat een kieskompas die u kunt helpen om uw keuze te maken.

geplaatst op
03 maart 2015

Reacties

Door Sjef Siemons (niet gecontroleerd) op
Het waterschap moet altijd in overleg met de gemeente zorgen dat er voor burgers en bedrijven geen overlast is of komt. Dat is een kerntaak van een waterschap. Maar er kunnen (zwaar) wegende redenen zijn om hier van af te wijken. Let op: geen andere, zoals o.a. commerciele en/of andere belangen. En waarom zijn er geborgde zetels in een waterschap? Een ieder dient te worden gekozen, democratie heet dat!!!