Verwoesting soldatenbosje

Op 4 maart is plotseling het soldatenbosje geruimd. Alles wat geen boom is, wordt geruimd door een grote graafmachine. Wat werd aangekondigd als dunning, een maatregel ter bevordering van de ontwikkeling volgens de bomenverordening, is uitgelopen op kaalslag.

Het soldatenbosje is bij velen een gewaardeerd stuk van de Delftse binnenstad; zie een eerder bericht op deze site. Met ook een bijzondere ecologische betekentis van dit bosje. Het rigoureuze ruimen van de onderbegroeiing is een aanslag op deze kwaliteit. Het is triest dat de gemeente op deze manier omgaat met de weinige natuur die in de binnenstad aanwezig is.

BBN heeft via een gepubliceerde melding in de gemeenteberichten vernomen dat er dunning zou plaatsvinden. Een afspraak om de stukken in te zien, leverde op dat er op het gemeentekantoor geen achterliggende stukken beschikbaar waren over deze melding. Dunning is in de bomenverordening  als volgt omschreven: “Dunning – het begrip „dunning‟ beperkt tot een selectieve velling die dient als periodieke onderhoudsmaatregel ter bevordering van de ontwikkeling van de overblijvende houtopstand en/of onderbegroeiing.” Wat hier gebeurt kan niet meer als dunning omschreven worden: het gaat niet om bevordering van de ontwikkeling, maar om een nieuwe inrichting mogelijk te maken. Het gemeentelijk handelen wringt met haar eigen bomenverordening. De werkers ter plekke bevestigen de andere bedoeling en geheel nieuwe inrichting: ze kondigen aan dat er een grindpad gaat komen dat dwars door het soldatenbosjes gaat worden aangelegd.

BBN is zeer teleurgesteld door het totale gebrek aan communicatie door de gemeente over deze rigoreuze aanpak in door vele Delftenaren geliefd openbaar gebied. Dat is in strijd met de eigen gemeentelijke nota Groen 2012-2020 die aangeeft dat bij planvorming de gemeente in een vroegtijdig stadium een zorgvuldige en integrale afweging maakt hoe de verschillende waarden van groen in relatie tot andere belangen geborgd kunnen worden. Zorgvuldigheid ontbreekt hier, en ook een integrale afweging is ver te zoeken.ruiming soldatenbos

geplaatst op
04 maart 2015

Reacties

Door Hans de Geest, (niet gecontroleerd) op
Wat nu.? Tijdens de laatste vergadering nog discussie geweest hierover..dat was dus al zinloos, blijkt nu. .Wisten we dat het al zo snel aangepakt zou worden?

Door Hans Richters (niet gecontroleerd) op
De gemeente is zeer voortvarend te werk gegaan. Enigerlei mogelijke bezwaren vanuit de burgerij zijn zodoende omzeild. Efficiënt heet dat. Het enige positieve dat ik eraan zie is dat er aldaar nu een hondenuitlaatplaats is gecreëerd. Het trottoir is ook verwijderd. In plaats daarvan ligt er nu een smal looppaadje, ongeschikt voor moeders met kinderwagens of wandelaars met koffers op wieltjes. Ja, er wordt nog gewandeld in Delft. Het gevolg zal zijn dat deze wandelaars op het asfalt gaan lopen, daar waar fietsen en auto's ook rijden.

Door Conny Huijsmans (niet gecontroleerd) op
Nu was de gemeente wel iets te voortvarend en daarom was ik ook zeer verrast over de metamorfose van het stukje groen langs het Oostplantsoen aan de westzijde. Sinds kort weet ik dat het stukje groen Soldatenbosje heet, nooit geweten, al woon ik al 40 jaar in de binnenstad van Delft. Via de BBN vergaderingen had ik begrepen dat hierover met de gemeente eerst overleg zou zijn, maar daar konden ze kennelijk niet op wachten. Wat de reden ook is, het is inmiddels opgeknapt. Ja, eerlijk gezegd, vind ik het een verbetering voor voetgangers en het is wat overzichtelijker dan het eerst was. Vooral in het donker geeft dat een veiliger gevoel. Volgens mij zijn alle bomen behouden en is vooral veel verwilderde klimop deels verwijdeerd. Ik zou dat geen kaalslag willen noemen. Dus mijn persoonlijke mening is positief, alhoewel de handelwijze van de gemeente te wensen overlaat. Dit had helemaal geen haast, dus waarom dan nu ineens zo snel uitgevoerd?