Verkamering Verwersdijk 180 door gemeente afgewezen

Er is een omzettingsvergunning aangevraagd voor het verkameren van de bovenwoning van Verwersdijk 180 (pand voormalige slagerij Van Dam), zie hier. Volgens de omzettingsvergunningaanvraag komen in de bovenwoning zes studentenkamers en een gemeenschappelijke ruimte op de eerste verdieping met aansluitend dakterras en een dakterras op de tweede verdieping. Verwersdijk 180 is op de begane grond verbonden met het reeds verkamerde pand Kantoorgracht 6. BBN heeft per brief haar mening gegeven over de aanvraag. Daarnaast heeft ook een tiental omwonenden dat gedaan. 

Leefbaarheidstoets
Een omzettingsvergunningaanvraag wordt o.a. beoordeeld op basis van een leefbaarheidstoets. Met de leefbaarheidstoets wordt beoordeeld of het verlenen van de vergunning al dan niet een onaanvaardbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu heeft. De leefbaarheidstoets bestaat uit twee onderdelen: (A) de algemene leefbaarheidstoets en (B) de fysieke leefbaarheidstoets. De algemene leefbaarheidstoets wordt eerst uitgevoerd, indien deze negatief uitvalt, hoeft geen fysieke leefbaarheidstoets te worden uitgevoerd.

Onze overwegingen:
Overlast door fietsen: er wordt niet voorzien in een inpandige fietsparkeeroplossing. De stoep voor het pand is niet beschikbaar, daar de begane grond een winkelfunctie heeft. Een alternatief aan de overkant van de straat is er niet, daar daar een brug is. Voor de (minstens) zes extra fietsen is in de directe nabijheid geen ruimte beschikbaar in de openbare ruimte, die al belast is met een groot aantal fietsen. We verwachten door de verkamering van Verwersdijk 180 een verdere toename van de fietsparkeerbelasting op straat, zie bijvoorbeeld nu al de situatie bij verkamerde panden in de Molenstaat recht tegenover Verwersdijk 180, waardoor de leefbaarheid onder druk komt.             

Geluidsoverlast: studenten hebben vaak een luidruchtige levensstijl, zeker in groepen. Hun afwijkende levensritme geeft risico op geluidsoverlast, met name bij langer verblijf in de buitenruimte. De twee dakterrassen aan de achterzijde zullen – leert de ervaring bij het gebruik van dakterrassen bij verkamerde panden op andere locaties – geluidsoverlast geven overdag, ‘s avonds en ’s nachts. Dit wordt extra versterkt door het feit dat het pand in de hoek van Verwersdijk en Kantoorgracht met bebouwing op het binnenterrein ligt, waardoor veel andere panden op korte afstand liggen. Mocht de gemeente besluiten tot verlenen van de vergunning, dan dient ons inziens in de voorwaarden worden opgenomen dat er geen dakterrassen mogen komen, om overlast aan de achterzijde op het binnenterrein binnen de perken te kunnen houden.

voorbeeld gebruik dakterras

Geen bijdrage aan de leefbaarheid: verkamering van Verwersdijk 180 leidt tot concentratie van studentenpanden in de hoek Kantoorgracht-Molenstraat-Verwersdijk. De Beleidsregel betreffende omzetting zelfstandige woningen noemt als punt: “kan verkamering een bijdrage leveren aan de leefbaarheid of niet?”. Naar onze inschatting zal het verkameren van Verwersdijk 180 de leefbaarheid allesbehalve vergroten, maar juist doen verkleinen.

Besluit gemeente
De gemeente heeft ons inmiddels laten weten dat de aanvraag is afgewezen. De motivatie luidt: 

De leefbaarheid komt te veel onder druk te staan als er nog een studentenwoning wordt toegevoegd op dit stuk van de buurt. De twee panden zijn met elkaar verbonden waarbij er een extra druk komt te liggen op de twee panden tussen de Verwersdijk 180 en de Kantoorgracht 6. Er is nu al sprake van overlast. Het toevoegen van een pand zal dit laten toenemen. In de stenen binnentuinen van deze panden gaat het geluid weerkaatsen en overlast geven. Daarmee is het niet wenselijk dat het pand Verwersdijk180 verkamerd gaat worden.

De aanvrager van de omzettingsvergunning kan in bezwaar gaan tegen het door de gemeente genomen besluit.

Voor de Beleidsregel Omzetting zelfstandige woningen in onzelfstandige woningen 2019 klik hier

bovenaanzicht

(bron: Google; data Maxar Technologies, Aerodata international surveys, 2020)

geplaatst op
25 april 2020