Verdere verkamering en opdelen van woningen: gestopt?

Sinds 26 juli gelden de nieuwe regels voor het opdelen van woonruimte in zelfstandige en of onzelfstandige woningen. Dat betekent in beginsel dat er geen verkamerde woningen meer bij kunnen komen. Een woning valt onder deze regels als er meer dan twee studenten in gaan wonen, of preciezer: meer dan twee mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. En ook dat een woning niet meer in kleinere woningen mag worden opgedeeld. Ook mag het aantal kamers in een al verkamerde woning niet worden uitgebreid. En een al opgedeelde woning mag niet verder worden opgedeeld. Er nog zijn enkele uitzonderingen, maar in het algemeen zijn de woningen en de leefomgeving nu beter beschermd.

Er blijft echter druk op de woningvoorraad. Beleggers willen daar van profiteren en zoeken de grenzen van de regels of voelen zich niet gehinderd; nieuwe eigenaren zijn of houden zich onwetend van het nu geldend beleid. Met als risico toch overlast, toch meer druk op de leefomgeving, toch eengezinswoningen die uit de voorraad verdwijnen en woningen en kamers met onacceptabele prijs/kwaliteitsverhoudingen.

Ziet u dat een pand ondanks de nieuwe regels wordt verbouwd, en opgedeeld in kleinere woningen? Zie u dat een woning toch wijzigt in een woning waar kamers worden verhuurd? Zie u dat plotseling meer mensen in een verkamerde woning wonen? Geef het door via bestuur@binnenstadnoord.nl en we kijken met u wat u voor mogelijkheden heeft er (tijdig) iets aan te doen.

geplaatst op
12 september 2021