Uw plan voor zonnepanelen voldoet niet aan de welstandseisen, wat dan?

De hele binnenstad is beschermd stadsgezicht. Daarom moeten zonnepanelen en zonnecollectoren voldoen aan welstandseisen. Wij informeerden u daar eerder over, zie hier. Als er niet wordt voldaan aan de welstandseisen is een omgevingsvergunning en een positief advies van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (“Welstand”) nodig. De Adviescommissie komt eenmaal in de twee weken bijeen om bouwaanvragen te beoordelen op welstandaspecten. Hiervan worden verslagen gemaakt die op de gemeentesite staan. Wij hebben in de verslagen van het afgelopen half jaar gekeken naar de beoordeling van de aanvragen voor zonnepanelen en zonnecollectoren in de binnenstad.

Het afgelopen half jaar zijn er totaal achttien aanvragen voor zonnepanelen (en/of zonnecollectoren) voorgelegd aan de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit. viertien hiervan gingen alleen over het plaatsen van zonnepanelen. viermaal ging het om een verbouwing waarbij het plaatsen van zonnepanelen een onderdeel was. Het betrof zevengemeentelijke monumenten, zes rijksmonumenten en vijfmaal geen monument. De Adviescommissie gaf viermaal een positief advies met de mededeling dat het plan voldeed aan de welstandscriteria voor het plaatsen zonnepanelen. Gaf driemaal een positief advies met de mededing dat de panelen gezien de situatie voldeden aan de belangrijkste welstandscriteria voor het plaatsen van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht. De adviescommissie vroeg elfmaal om een aanpassing van het plan. In een geval gaf de aanvrager als reactie hierop aan de zonnepanelen uit de verbouwingsaanvraag te halen en hiervoor op een later moment een nieuwe aanvraag te zullen doen.

In de bijlage bij dit artikel zijn alle achttien aanvragen met de beoordeling van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit opgenomen. Onze indruk is dat als de aanvraag niet geheel voldoet aan de welstandeisen, deze na beperkte (?) aanpassing er wel aan kan voldoen.

Motie
Recent heeft de gemeenteraad de motie: Ruimte voor zonnepanelen op monumentale panden én panden in beschermd stadsgezicht aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen:

In hoeverre deze motie tot daadwerkelijke versoepeling van de welstandseisen zal leiden is maar de vraag,  daar beperkte zichtbaarheid van zonnepanelen en geringe verstoring van het beeld van pand en omgeving nu reeds over het algemeen geen probleem vormen bij de beoordeling door de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit.

Voor alle verslagen van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit klik hier.

Voor de motie Ruimte voor zonnepanelen op monumentale panden én panden in beschermd stadsgezicht klik hier

Voor de beoordeling door de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit van de achttien aanvragen voor plaatsing zonnepalen of zonnecollectoren in de binnenstad gedurende het afgelopen half jaar zie hieronder.

geplaatst op
03 december 2022