Uw plan voor zonnepanelen voldoet niet aan de welstandseisen, wat dan?

De hele binnenstad is beschermd stadsgezicht. Daarom moeten zonnepanelen en zonnecollectoren voldoen aan welstandseisen. Wij informeerden u daar eerder over, zie hier. Als er niet wordt voldaan aan de welstandseisen is een omgevingsvergunning en een positief advies van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (“Welstand”) nodig. De Adviescommissie komt eenmaal in de twee weken bijeen om bouwaanvragen te beoordelen op welstandaspecten. Hiervan worden verslagen gemaakt die op de gemeentesite staan. Wij hebben in de verslagen van het afgelopen half jaar gekeken naar de beoordeling van de aanvragen voor zonnepanelen en zonnecollectoren in de binnenstad.

Het afgelopen half jaar zijn er totaal dertien aanvragen voor zonnepanelen (en/of zonnecollectoren) voorgelegd aan de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit. Acht hiervan gingen alleen over het plaatsen van zonnepanelen. Vijfmaal ging het om een verbouwing waarbij het plaatsen van zonnepanelen een onderdeel was. Het betrof zes gemeentelijke monumenten, vier rijksmonumenten en driemaal geen monument. De Adviescommissie gaf tweemaal een positief advies met de mededeling dat het plan voldeed aan de welstandscriteria voor het plaatsen zonnepanelen. Gaf tweemaal een positief advies met de mededing dat de panelen gezien de situatie voldeden aan de belangrijkste welstandscriteria voor het plaatsen van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht. De adviescommissie vroeg negenmaal om een aanpassing van het plan. In een geval gaf de aanvrager als reactie hierop aan de zonnepanelen uit de verbouwingsaanvraag te halen en hiervoor op een later moment een nieuwe aanvraag te zullen doen.

In de bijlage bij dit artikel zijn alle dertien aanvragen met de beoordeling van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit opgenomen. Onze indruk is dat als de aanvraag niet geheel voldoet aan de welstandeisen, deze na beperkte (?) aanpassing er wel aan kan voldoen. 

Voor alle verslagen van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit klik hier 

Voor de beoordeling door de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit van de dertien aanvragen voor plaatsing zonnepalen of zonnecollectoren in de binnenstad gedurende het afgelopen half jaar zie hieronder.

geplaatst op
02 november 2022