De regels voor zonnepanelen en luchtwarmtepompen in de binnenstad

Het hele BBN-gebied is beschermd stadsgezicht. Het zuidelijk deel ligt in het beschermd stadsgezicht Binnenstad en het noordelijk deel ligt in het beschermd stadsgezicht Nieuwe Plantage. De ligging in een beschermd stadgezicht betekent onder andere dat zonnepanelen en luchtwarmtepompen moeten voldoen aan welstandseisen. De algemene gang van zaken is dat de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (“Welstand”) een bouwaanvraag beoordeelt op de welstandaspecten; dit is een onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure.

Sneltoetscriteria
Advisering van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit blijft achterwege voor alle bouwwerken en activiteiten waarvoor in de Welstandnota Delft maart 2021 zogenoemde sneltoetscriteria zijn opgenomen. In de regel kan de behandelend ambtenaar, en natuurlijk ook de aanvrager, de toetsing aan de hand van deze sneltoetscriteria doen en is het niet nodig om advies te vragen aan de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit. De sneltoetscriteria zijn alleen van toepassing voor een beperkt aantal gebieden van Delft, waaronder de binnenstad. Er zijn sneltoetscriteria voor de volgende onderwerpen:
1. Dakkapellen
2. Erfafscheidingen
3. Kozijn- en gevelwijzigingen
4. Losse bergingen voor fietsen en huisvuilcontainers
5. Overkappingen
6. Serre en erkers
7. Airco units
8. Aanlichten gebouwen
9. Antennes
10. Gevelreclame
11. Installaties
12. Rolluiken
13. Zonnepanelen en zonnecollectoren

Zonnepanelen en zonnecollectoren
De welstandeisen/sneltoetscriteria zonnepanelen en zonnecollectoren staan op de website van de gemeente. Het bovenste prentje boven het artikel geeft voorbeelden van plaatsing die voldoen aan de sneltoetscriteria, het onderste geeft voorbeelden van plaatsing die niet voldoen. Als er wordt voldaan aan de welstandseisen is geen positief advies van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit nodig en is voor zonnepanelen en zonnecollectoren ook geen omgevingsvergunning nodig. Als men niet aan de welstandeisen voldoet moet de weg van omgevingsvergunning met positief advies van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit worden gevolgd. Voor twijfel hierover, bijvoorbeeld bij in maar zeer kleine mate niet voldoen aan de sneltoetscriteria, kan contact worden opgenomen met de adviseurs monumenten van de gemeente Delft (monumenten@delft.nl)

Luchtwarmtepompen
Luchtwarmtepompen worden wat welstand betreft op dezelfde manier behandeld als airco’s. De buitenunit van een luchtwarmtepomp lijkt dan ook veel op een buitenunit van een airco-installatie. De welstands/sneltoetscriteria voor airco-units staan op de gemeentesite. Anders dan bij zonnecollectoren moet in het beschermde stadsgezicht voor een luchtwarmtepomp ook als deze voldoet aan deze sneltoetscriteria een omgevingsvergunning worden aangevraagd (en natuurlijk ook als deze niet voldoen aan de sneltoetscriteria).

Onder de sneltoetscriteria op de gemeentesite staat tevens: “U bent zelf verantwoordelijk voor een airco-unit van goede kwaliteit. Die voldoet aan de wettelijke eisen voor bouwtechniek en veiligheid.” Dit wijst onder andere op de geluidseisen die gelden voor luchtwarmtepompen. Deze zijn als volgt. Op de erfgrens, de scheiding tussen uw terrein en dat van de buren, mag de geluidsdruk overdag (van 07:00 tot 19:00) niet hoger zijn dan 45dB(A), gemeten bij maximaal vermogen van de warmtepomp. In de nacht (van 19:00 tot 07:00) moet de geluidsdruk lager zijn, maximaal 40 dB(A). In de nacht wordt de geluidsdruk gemeten als de warmtepomp draait in de ‘stille modus’.

Voor sneltoetscriteria zonnepanelen en zonnecollectoren hier.
Voor de sneltoetscriteria voor airco-units en luchtwarmtepompen klik hier.

geplaatst op
09 september 2022
Tags: