Structureel overleg bewonersorganisaties

De gemeente werkt aan een nieuwe Woonvisie. Voor wat betreft bewoners is TOP Delft gevraagd om een Stadsgesprek te organiseren, wat plaatsvond op 14 september 2022. De belangstelling was overweldigend. Tijdens het Stadsgesprek werd duidelijk dat bewoners en bewonersorganisaties veel meer betrokken willen worden bij de totstandkoming van deze woonvisie. Maar te lang bleef het stil.

Daarom hebben Delftse bewonersbelangenorganisaties met elkaar aan tafel gezeten en afgesproken voortaan periodiek voor onderling overleg over onderwerpen van gemeenschappelijk belang bijeen te komen onder de voorlopige naam Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen i.o. (DOBB-io). Door zich via een dergelijk overleg te organiseren willen we een zo compleet mogelijk beeld kunnen geven van alle wijken en buurten in Delft en daarmee een representatieve stakeholder/belanghebbende zijn.

We gaan er daarbij vanuit dat de gemeente bewonersorganisaties als volwaardig stakeholder/belanghebbende onderdeel zal maken van de overlegstructuur rondom de Woonvisie 2023-2030. De Woonvisie zien wij in dit verband niet alleen als een heel belangrijk onderwerp en een goed begin, maar tevens als start voor meer structureel overleg in de toekomst. Er is naar onze mening te weinig besef dat de gemeente Delft de betrokkenheid van bewoners nodig heeft om haar doelen te bereiken. Sterker nog, de kennis en denkkracht van bewoners kan o.i. leiden tot betere resultaten. En dat geldt ook voor de Woonvisie.

Ook inhoudelijk zijn een aantal zaken benoemd.

We zien de noodzaak van een meer wijkgerichte aanpak. De wijken in Delft verschillen enorm van elkaar en daarmee ook de problemen die er spelen en de mogelijke oplossingen. Naast de focus op de enorme bouwopgave die Delft zichzelf heeft gesteld op zeer specifieke locaties zoals de Schieoevers, willen we ervoor pleiten om vanaf nu veel meer te gaan focussen op de woonproblemen die in de verschillende wijken spelen en, minstens zo belangrijk, oplossingen te zoeken samen met betrokkenen uit die wijken. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor ouderen om in de wijk te blijven wonen. Of over de problematiek van teveel passanten. En over de mogelijkheden in de wijk voor jongeren wooncarrière te maken.

Maar ook op stedelijk niveau zien we belangrijke thema’s. Bijvoorbeeld het hervinden van de balans tussen studenten en de stad. We zien een tekort aan betaalbare woningen. Naast geen verkoop meer van sociale huurwoningen en een snelle invoering van de opkoopbescherming bij koopwoningen, vinden we het belangrijk dat er veel meer sociale huurwoningen nieuw gebouwd worden, vooral voor gezinnen. Er wordt nu ingezet op een groter middensegment huurwoningen, maar sluit die wel aan op de vraag? Dat is alles ook van belang om de doorstroming in de stad zelf op gang te krijgen. Maar ook aandacht voor achterstallig onderhoud en het uitblijven van modernisering van oudere woningen vraagt meer aandacht.

Op stedelijk niveau pleiten we ook voor geïnstitutionaliseerd overleg tussen, onder andere, gemeente, (sociale) verhuurders en bewonersbelangenverenigingen, dat door de gemeente Delft mogelijk wordt gemaakt. Dit overleg zou elk kwartaal bijeen kunnen komen om actuele kwesties binnen de thema’s Wonen en Leefbaarheid in wijken met belanghebbende organisaties te bespreken.

Voor de brief van het Delfts Overleg Bewonersbelangenverenigingen i.o. zie hier.

 

geplaatst op
27 december 2022