Plannen voor Artilleriemagazijn Paardenmarkt

binnenplein

Op de dag van de architectuur was een van de te bezoeken locaties de Paardenmarkt. Aan de bezoekers werd verteld over de plannen voor dit mooie stukje binnenstad, dat ooit de hele stad op zijn grondvesten liet schudden toen het Kruithuis is ontploft. En de locatie kon bekeken worden. Een verslagje.

Het complex is gekocht door Joop Roodenburg. Deze Delftenaar en eigenaar en CEO van Huisman Equipment BV, een groot offshorebedrijf in Schiedam, heeft de architect Fons Verheijen opdracht gegeven een plan te ontwikkelen. Dit plan zal – als alles lukt – augustus 2015 gerealiseerd moeten zijn. Er is nauw contact met de stadsbouwmeester, Wytze Patijn.

Plan in drie delen
Het plan zoals gepresenteerd werd gaat uit van een driedeling op de locatie:

In het noordelijk deel komen woonfuncties. Deels betreft dat de woning voor de nieuwe eigenaar met gastenverblijven, deels ook twee bestaande woningen aan de Kantoorgracht die verhuurd zullen worden. Op het deel van het binnenterrein dat hierop aansluit komen privétuinen. Wel zal de doorgang door de poort vanaf de Kantoorgracht met de zichtlijn het complex in gehandhaafd blijven. Het lelijke in de jaren 70 gerealiseerde gebouwtje aan de westkant zal gesloopt worden; hier komen tuinen voor in de plaats voor de huurwoningen aan de Kantoorgracht.

In het middendeel komen bedrijfsruimten. Idee is dat jonge bedrijven in de offshore en energie die onlangs gestart zijn zich hier kunnen vestigen en de eerste groeifase kunnen doormaken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om bedrijven die nieuwe toepassingen van zonne-energie ontwikkelen. Er wordt samengewerkt met Yes Delft en de TU. Bedrijven die Yes Delft ontgroeid zijn, kunnen hier doorgroeien. De eigenaar zal de bedrijven ook van advies dienen.

p

In het zuidelijk deel is een restaurant gepland en een locatie waar grotere groepen ontvangen kunnen worden. Dit zou moeten plaatsvinden in het gebouw dwars op de ingang aan de Paardenmarkt. Verder komt er in het meest zuidelijke gebouw een werkplaats voor de bedrijven, waar centrale faciliteiten zoals een 3D-printer komen te staan. De bestaande woningen aan de Paardenmarkt (studentenhuisvesting) en de woning aan het Oostplantsoen behouden hun functie.

Thema’s
Een van de te regelen zaken is het parkeren dat de nieuwe functies met zich meebrengt, omdat dit op eigen terrein moet worden opgelost. Hier wordt de volgende oplossing voorgesteld. Het zal deels inpandig gebeuren, op de begane grond van het lange gebouw in het middendeel grenzend aan de Paardenmarkt), en deels op het terrein zelf (met name in het zuidelijk deel).

De bestaande gevels worden gehandhaafd; wel worden voor daglichttoetreding op een aantal plekken ramen toegevoegd, met name ook in de dakconstructies. Een gevel wordt drastisch gewijzigd, in de plannen. Dat is de gevel die zichtbaar is vanuit de entree van de Paardenmarkt, op het middenterrein, de zijgevel van het pand waar o.a. het restaurant in is voorzien. Voor het gebouwtje van twee verdiepingen wordt een hogere cortensstalen (nep)gevel gezet. Dit wordt tevens het ontvangstgebouw.

Het plein in het middengebied wordt veranderd in een grote tuin. Deze tuin zal voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. Waar de tuin grenst aan het beoogde restaurant zal een terras voor het restaurant komen.

De eigenaar wil ook graag de buitenkant aanpakken. Zo wil hij het complex vanaf het Oostplantsoen beter zichtbaar maken. Het gebouw is daar nu verscholen achter struiken waar weinig onderhoud aan plaatsvindt. Een idee was het doortrekken van de groenstrook van de Nieuwe Plantage. Er is ook een gesprek gaande met de woonbootbewoners, waarbij de eigenaar graag zou zien dat die meer verspreid over de kantoorgracht zouden liggen. Ook over de zichtbaarheid vanaf de Paardenmarkt zijn ideeën, inclusief het opheffen van de voormalige skatebaan en het toevoegen van een fietsparkeerterrein. Over deze punten worden gesprekken met de gemeente gevoerd.

geplaatst op
26 juni 2014

Reacties

Door Jan Arie Groot op
De architect heeft de Belangenvereniging Binnenstad Noord uitgenodigd om mee te praten over het inrichten van de omgeving van het complex. De skatebaan is nooit een succes geworden. De eigenaar en de architect hebben ideeën om voor de jeugd activiteiten te bedenken waarbij ze kennis maken met techniek.

Door Els Kemper (niet gecontroleerd) op
Voor de duidelijkheid: het Amamentarium staat tussen Korte Geer en Oude Delft, zuidelijkste deel Binnenstad. Het gebouwencomplex aan de Paardenmarkt (in het noordoosten) is het Artilleriemagazijn. Monumentenbeschrijving: V.m. "Artillery ofte Geschut Magazyn van Hollandt". Voordien was het hier het Clarissenklooster. Complex van pakhuizen (1671), waarvan de lange vleugel aan het plein bestaat uit twee evenwijdig lopende loodsen, gedekt door zadeldaken tussen puntgevels. Tweelichtskozijnen onder ontlastingsbogen. Drie inrijpoorten met blokken in de omlijsting, boven de middelste het wapen van Holland met kanonslopen. Aan de achterzijde een poortje met het jaartal 1671. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed