Parkeertransitie vastgesteld

In de raadsvergadering van 9 juli heeft de raad een besluit genomen over de zogenaamde Parkeertransitie.

Dit plan heeft nogal wat los gemaakt in de stad. Een ongekend aantal burgerbrieven is naar de gemeenteraad gestuurd, er is een petitie gestart en er vond op de avond van 9 juli een demonstratie plaats op de Markt, georganiseerd door de Belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier. Vanuit BBN hebben we in een ledenenquête vragen opgenomen over het plan, zie hier, we hebben ingesproken op het plan (zie hier), en in het verlengde daarvan een brief naar de raad gestuurd, zie hier.

Onze kernpunten uit die brief: 

De ambitie, de binnenstad mooier te kunnen maken door meer auto’s in de parkeergarage te stallen, onderschrijven we, en het is goed dat dit nu financieel een reële optie wordt door de aanzienlijk lagere tarieven. Maar de verdere uitwerking is niet goed, procedureeel en inhoudelijk - de Parkeertransitie is een uitwerking van een deel van het Mobiliteitsprogramma. De wettelijk voorgeschreven inspraaktermijn op het Mobiliteitsprogramma loopt nog tot in september.

 • de procedure die gevolgd wordt, is dan ook veel te gehaast en geheel niet overeenkomstig Delfts Doen!
 • een kwantitatieve onderbouwing van de plannen mist en die is nodig om de effecten te kunnen beoordelen, o.a. voor bezoekersparkeren
 • de parkeerdruk op ons deel van de binnenstad kan door het voornemen om in het zuidelijk deel een groot gebied autoluwplus te maken juist toenemen wat niet wenselijk is
 • de twee parkeergarages waar plekken worden aangeboden (Zuidpoort en Prinsenhofgarage) zijn – los van de vraag of er wel plek is - gezien de afstand voor veel bewoners in ons gebied geen aantrekkelijk alternatief; het is daarom niet wenselijk mensen te verplichten daar te parkeren.

We hebben de gemeente opgeroepen geen besluit te nemen over de voorstellen, maar deze eerst uit te werken in samenspraak met de stad zodat er een parkeertransitie kan komen met draagvlak.

Raadsbehandeling
In de raad  leidde de behandeling van de Parkeertransitie tot een langdurig en uitgebreid debat, inclusief motie van afkeuring, maar uiteindelijk werden alle moties en amendementen van oppositiepartijen die uitstel wilden of inhoudelijk wilden bijsturen (CDA, SP, Groep Stoelinga, CU, Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft) verworpen. De transitie is daarmee vastgesteld. Wel heeft het college aangegeven voor zover het voorstel nog nadere uitwerking nodig heeft, dit in overleg met de stad te doen en dat daarbij maatwerk mogelijk zou zijn – het leek toch in de eerste plaats een argument om het gebrek aan inspraak vooraf goed te praten. Want een aantal zaken zijn met het besluit van gisteren toch echt definitief.

Gevolgen van het besluit: korte termijn
Wat betekent het besluit nu concreet voor bewoners in ons gebied van de stad?

Allereerst gaat het dan om de zaken die nu al besloten zijn.

De volgende zaken hiervan kunnen bewoners negatief raken:

 • huishoudens met een tweede auto met een straatvergunning raken die kwijt en moeten vanaf 1 januari lopen naar Prinsenhof- of Zuidpoortgarage (zolang daar voldoende ruimte is, anders vervalt de mogelijkheid van het parkeren van een tweede auto);
 • het gebied ten noorden van de Kantoorgracht wordt mixparkeren, bezoekers en toeristen kunnen hier voor 4,50 per uur overal parkeren;
 • vanuit gebied B (het gebied van de binnenstad ten zuiden van de Kantoorgracht) kunnen auto’s die daar een straatvergunning hebben met deze vergunning niet meer parkeren in het gebied ten noorden van de Kantoorgracht (dat was tot nu toe overloopgebied);
 • de straatvergunning wordt wat duurder (200 euro)

 Wat bewoners positief kan raken:

 • de garagevergunning wordt veel goedkoper (300 euro, beperking is dat er geen vergunningen te koop zijn voor de Markt- en Phoenixgarage);
 • het tarief voor bezoekers om op de Paardenmarkt te parkeren wordt hoger (4,50 per uur), dus mogelijk gaan bezoekers eerder in de garages staan (zo lang daar plaats is);
 • voor de niet-tweede auto bezitters: iets meer ruimte op straat, want er staan geen tweede auto's meer.

Gevolgen van het besluit: langere termijn
De voorstellen brengen voor de langere termijn kansen op verdere ongunstige effecten, afhankelijk van verder te nemen besluiten en veranderingen in parkeergedrag:

Voor ondernemers:

 • op drukke momenten in het weekend zullen er wellicht geen parkeerplaatsen meer zijn voor winkelende bezoekers van de binnenstad in de garages, omdat deze aan bewoners zijn vergeven.

Voor bewoners:

 • de plannen leggen de basis voor het invoeren van autoluwplus op Vrouwjuttenland en Verwersdijk tot en met Doelenplein, zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat de verkeerseffecten hiervan waaronder het verlies aan parkeerplaatsen en de toegangsroutes, zijn;
 • op termijn juist weer een grotere druk op de Paardenmarkt door bezoekers, omdat er elders minder bezoekersplaatsen zijn (garages zijn straks deels in gebruik door bewoners);
 • extra druk van bewonersparkeren vanuit andere delen van de binnenstad op het BBN-gebied ten zuiden van de Geerweg, door voorgenomen grootschalige uitbreiding van het autoluwplusgebied in het zuidelijk deel van de binnenstad en hierbij behorend extra zoekverkeer dat in vergunningebied B wil parkeren.

De voorstellen brengen voor de langere termijn ook kansen op gunstige effecten, afhankelijk van verder te nemen besluiten en veranderingen in parkeergedrag:

 • minder auto’s op straat, want meer mensen staan in garages. Dat effect zal vermoedelijk vooral in het zuidelijk deel van de stad optreden, gegeven de beschikbaar gestelde capaciteit in de parkeergarages. Tenzij - maar dat staat los van deze plannen - veel minder mensen zouden kiezen voor een auto / de auto zouden weg doen.

Delfts doen!
De besluitvorming die nu heeft plaatsgevonden heeft ons nog iets anders geleerd. En dat is dat Delfts doen! voorlopig nog een illusie blijft.

geplaatst op
11 juli 2020