Omgevingsvergunning voormalig artilleriemagazijn op Paardenmarkt verleend

entree paardenmarkt

Het complex aan de Paardenmarkt is vorig jaar van de Rijksoverheid gekocht door Delftenaar Joop Roodenburg, tevens eigenaar van een offshore bedrijf in Schiedam. Hij wil zelf in het complex gaan wonen, en verder ruimte bieden aan startende ondernemingen in de techniek in Delft, waar hij ook zelf begeleiding aan wil bieden. Onder leiding van architect Fons Verheijen is een plan gemaakt, en dit plan is de basis geweest om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Afwijking van bestemmingsplan Binnenstad 2012
Het voorgestelde plan paste niet in het bestemmingsplan Binnenstad 2012. Daarom moest de uitgebreide procedure voor de vergunningaanvraag gevolgd worden, en heeft eerst een concept-omgevingsvergunning ter inzage gelegen. In het bestemmingsplan binnenstad is het complex conform de bestaande afmetingen bestemd, en geldt de bestemming “Gemengd - Creatief grachtengebied “. Er wordt dus afgeweken van dit bestemmingsplan: is dat reden tot zorg voor omwonenden? We hebben de aanvraag daarom beter bekeken. Wat staat erin?

 Een omgevingsvergunning voor zo’n plan blijkt geen sinecure. Navraag bij de gemeente over de concept-omgevingsvergunning leverde ons 79 bestanden op. Na deze bestanden zorgvuldig bekeken te hebben, concluderen we dat het plan primair een aanvraag is voor een omgevingsvergunning binnen de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan al biedt voor deze locatie. Er zijn twee zaken waar wordt afgeweken van het huidige plan:

  • Een aanbouw op het binnenterrein achter de woning waar de eigenaar wil gaan wonen: dit valt echter binnen de binnenplanse afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan binnenstad, dus daar is geen uitgebreide procedure voor nodig.

  • Een tuinmuur op het binnenterrein om de toekomstige privétuin van de te realiseren openbare tuin te scheiden; deze wordt hoger dan 2 meter (2,65). Deze afwijking van het bestemmingsplan gaat buiten de mogelijkheden die het plan zelf biedt, en daarom is de uitgebreide procedure nodig.

De afwijking van het bestemmingsplan is dus zeer beperkt. Voor omwonenden – voor wie het complex altijd gesloten was -  zijn er geen negatieve effecten. Eerder hebben we al geschreven over de globale plannen voor de locatie; voor meer info, lees hier. Deze aanvraag is gebaseerd op die plannen. Naar de mening van BBN zullen deze plannen juist kunnen zorgen voor een verbetering van het leefklimaat in ons deel van de binnenstad. Het complex wordt namelijk voor het belangrijkste deel geopend naar de omwonenden, en er komt een mooie tuin.

Andere wijzigingen binnen bestemmingsplan
De aanvraag laat verder een gevel van cortensstaal zien, die voor het gebouw op het binnenterrein zal worden geplaatst. Dat past kennelijk gewoon binnen het bestaande bestemmingsplan. Voor omwonenden is dat wel een wijziging van het aanzicht.

pm

 

 

 

 

 

Bovenstaande visualisatie van het plan laat naast deze gevel zien dat er nieuwe toegangen tot de Paardenmarkt worden voorgenomen en een heg rond een fietsenstalling is ingetekend.

Horeca
Uit de documenten blijkt dat over de horeca discussie is geweest gedurende de aanvraag. Kennelijk stond in het eerste concept ‘horeca’; in de bijgestelde aanvraag is expliciet gemaakt dat het om ‘ondergeschikte horeca’ gaat. Dit laatste past binnen het bestemmingsplan. De hoofdbestemming is woningen en kantoren; ondergeschikte horeca is volgens het bestemmingsplan “niet zelfstandige horeca uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten, uitsluitend zijnde horeca die aanwezig is binnen een andere hoofdfunctie en daar naar oppervlakte en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is”.

Ten hoogste categorie 1b betekent dat het om lichte horeca gaat, die overwegend overdag en 's avonds is geopend en niet in de nacht; hoofdzakelijk voor de verstrekking van etenswaren, maaltijden en dranken. Het kan dan gaan om aan detailhandelsfunctie verwante horeca Horeca bedrijven zoals: lunchroom en ijssalon en om bedrijven als bistro, eetcafé;  kookstudio; restaurant; shoarmazaak/grillroom; en wijn- of whiskyproeverij. Daar moet de eigenaar dus binnen blijven, en verder (belangrijkern voor de omwonenden) moet het qua ruimtelijke uitstraling ondergeschikt blijven aan de andere functies (wonen en kantoren).

geplaatst op
21 december 2014