Monumentale bomen overleven storm niet

Op de Annageer, het verlengde van de Annastraat tussen Koningsplein en Nieuwe Plantage, heeft een boom de storm van zaterdag 8 juni helaas niet overleefd. Het betreft een monumentale boom, een boom die al sinds 1950 in het plantsoen van de Nieuwe Plantage aanwezig was, een zilverlinde, een 'Tilia tomentosa'. De omgevallen boom is aan het eind van de middag door de brandweer in stukken gezaagd. Enkele geparkeerde auto’s zijn serieus beschadigd.

In de Doelentuin is ook een boom gesneuveld. Ook hier betreft het een monumentale boom, een boom die al sinds 1948 aanwezig was, een hollandse linde - een 'Tilia x europaea'. Een boom die de hele herontwikkeling van het Doelengebied, met de brand van de Stadsdoelen, einde van de parkeerplaats, sloop van TU gebouwen en nieuwbouw van veel woningen om zich heen heeft zien plaatsvinden. Hij moet het naar zijn zin hebben gehad in de mooi geworden Doelentuin. Hier nauwelijks schade verder, omdat de hekken langs de Doelentuin ervoor zorgden dat de boom niet op de weg kon vallen.

boom

In de Doelenplein staan ook nog twee klimbomen, geliefd bij (klein)kinderen en opa's, niet in het laatst onze voorzitter. Een geluk bij dit ongeluk is dat deze bomen deze storm hebben overleefd.

boom

Open bomen data
In het kader van het open data beleid van de gemeente Delft, is de database met gegevens over bomen in de openbare ruimte open gesteld. Het betreft gegevens uit 2017. De inspectie van de bomen heeft meestal eerder plaatsgevonden. Zie hier.

Bijvoorbeeld voor de boom op de Annageer is na te gaan wat de onderhoudstoestand was ten tijde van de inspectie, die hier in december 2014 heeft plaatsgevonden. De conditie van de kroon werd als onvoldoende bestempeld, de conditie van de stam en de stamvoet als voldoende. De algemene conditie van de boom werd echter als onvoldoende bestempeld: het is een zogenaamde risicoboom. Ook blijkt uit dit overzicht dat dit de enige zilverlinde daar was. De zwarte linde komt nog wel een aantal keren voor in de groenstrook van de Nieuwe Plantage.

(zilverlinde aan Annageer oktober 2018, bron: Google streetview)

De hollandse linde in de Doelentuin scoorde op onderdelen een voldoende voor wat betreft de conditie, alleen ook van deze boom werd de algemene conditie in 2014 als onvoldoende bestempeld.

(hollandse linde in Doelentuin juni 2018, bron: Google streetview)

Belang
Bomen zijn natuurlijk belangrijk voor het stadsbeeld, en alleen daarom al is het zonde dat deze bomen gesneuveld zijn in de storm. Hiernaast spelen ze, juist ook met de klimaatverandering, een belangrijk rol, bijvoorbeeld in de strijd tegen hittestress in de stad. Bomen zorgen voor verkoeling, door schaduw en verdamping. En bomen houden veel vocht vast. Ze zuiveren de lucht En zijn van belang voor bijvoorbeeld vogels en insecten.

De gesneuvelde bomen zijn twee Bomen met een hoofdletter. De nieuwe grachtenboom die de gemeente de laatste jaren langs laaggelegen grachten neerzet – in de wandelgangen rattestaart genoemd – kan hier niet aan tippen. Gelukkig geldt een herplantplicht voor deze monumentale bomen. We hopen dat de gemeente op beide plekken investeert in een echte Boom, zoals dat eerder ook is gebeurt op de hoek Cellebroestraat - Verwersdijk.

boom

geplaatst op
10 juni 2019
Tags: