Klacht over parkeertransitie

Vlak voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad een wat ons betreft overhaast moeten nemen over de zogenaamde Parkeertransitie. Reden voor een formele klacht.

We vinden dat het college het participatietraject niet goed heeft doorlopen, en daarom ten onrechte de parkeertransitie aan de raad heeft voorgelegd. Met als gevolg dat er na het aanbieden aan de raad ongekend veel reacties kwamen, zie alle insprekers in de commissie Ruimte en Verkeer, meer dan 80 burgerbrieven, 12 brieven van de Belangenverenigingen, 107 reacties op de enquête uitgeschreven door belangenvereniging Zuidpoort, en 1784 ondertekeningen van de petitie tegen dit plan en zelfs een protestdemonstratie. Dat alles illustreert dat het participatietraject niet goed is doorlopen.

Daarnaast vinden we dat het voorstel ten onrechte zonder kwantitatieve onderbouwing aan de raad is voorgelegd, waardoor het college de raad niet goed heeft geïnformeerd. Ook dat is reden voor een formele klacht over de werkwijze van het college. Volgens de Parkeertransitie zijn er in de parkeergarages 550 parkeerplaatsen permanent beschikbaar voor bewoners van de binnenstad, verdeeld over de Zuidpoortgarage en de Prinsenhofgarage. De beschikbaarheid van de 550 plaatsen wordt op geen enkele manier onderbouwd; er wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op piekbelasting in het weekend door bezoekers aan de binnenstad en zo wordt ook de invloed hiervan op de parkeerdruk op de Paardenmarkt niet in beschouwing genomen . Andere claims op de garages worden niet gemeld, de huidige vergunningscijfers en het aantal bewonersvergunningen in de parkeergarages is niet gegeven. Hierdoor zijn de kwantitatieve consequenties en daardoor de technische haalbaarheid van het plan niet goed te boordelen.

Wat BBN betreft moet de uitvoering van het besluit worden opgeschort, vanwege genoemde ernstige tekortkomingen in het besluitvormingsproces en moet het college op korte termijn aanvullend overleg met ons en de andere belangenverenigingen in en rond de binnenstad voeren op basis van een kwantitatieve onderbouwing die de gevolgen voor de parkeerdruk inzichtelijk maakt, overeenkomstig de Inspraak- en participatieverordening Delft of Delfts Doen! ten einde tot een voor alle belanghebbenden werkbare invulling van de Parkeertransitie te komen.

Zie hieronder de brief van BBN.

geplaatst op
23 augustus 2020