Kan drainage grondwaterprobleem aan?

drainagebuis

Bij de herbestrating van en de werkzaamheden aan de leidingen in Rietveld Noordzijde bleek de in 1996 aangelegde drainage niet meer te functioneren. Deze was in elkaar gedrukt. Voor BBN een punt van zorg. Wat is er aan de hand?

Vanaf 1996 is in de binnenstad drainage aangelegd. Bij de aanleg was het idee dat de levensduur van de drainage even lang was als die van de toen vernieuwde riolering. Nu, een kleine twintig jaar later, blijkt dat allesbehalve  het geval. De drainage aan Rietveld Noordzijde blijkt in elkaar gedrukt, werd tijdens de werkzaamheden ontdekt. De levensduur is dus een stuk minder lang dan verwacht bij aanleg in 1996. Gelukkig is dit aan het Rietveld door de herbestrating ontdekt, en kon de drainagebuis vervangen worden. Maar wat betekent dit meer in het algemeen voor het drainagesysteem in de binnenstad? Moet dit niet frequenter gecontroleerd worden? Met de onzekerheid over de gevolgen van de voorgenomen reductie van de grondwateronttrekking is dat drainagesysteem immers van vitaal belang voor wateroverlast in de lage delen van de Delftse binnenstad.

BBN zal dit inbrengen in het periodieke grondwateroverleg.

 

geplaatst op
29 januari 2015

Reacties

Door Leo (niet gecontroleerd) op
Zou het bouwverkeer de drainagebuizen niet kapot gereden hebben? Het lijkt ook als of plassen nu veel langer blijven staan.

Door Anoniem (niet gecontroleerd) op
Vanaf 1997 zijn er drainage buizen aangelegd tijdens herbestratingen, voor het eest rondom de Paardenmarkt. Met de kennis van toen. Het kan dus best zijn dat deze drainage leidingen (buizen) niet geschikt waren voor dit doel. Wel zijn er tot 2005 controles uitgevoerd. Het is in ieder geval een aandachtspunt in het jaarlijkse wateroverleg met de Gemeente Delft, HHDelfland en de werkgroep Bodemdaling en Grondwateroverlast van Binnenstad Noord.