Informatieavond verbouwing Rietveldtheater

Rietveld 49 gaat verbouwd worden. Enerzijds wordt het gebouw gerenoveerd, anderzijds wordt de beschikbare ruimte voor het Rietveldtheater vergroot. Daardoor kan het aantal stoelen toenemen en kan de programmering en het aantal voorstellingen worden uitgebreid. De gemeente, eigenaar van het pand, stelt € 1,9 miljoen beschikbaar voor de verbouwing. Het Rietveldtheater zelf wil met crowdfunding € 0,35 miljoen ophalen voor aanvullende wensen.

Stand van zaken
In januari van dit jaar heeft een door de gemeente georganiseerde digitale buurtbijeenkomst plaatsgevonden over de aanstaande renovatie. Wegens de toen geldende coronamaatregelen, was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Nu gelukkig wel weer. Daarom vindt dinsdag 21 juni om 20:00 uur een informatieavond plaats in het Rietveldtheater. De avond wordt georganiseerd door de gemeente; het Rietveldtheater is gastheer.

Inmiddels is de ontwerpfase van het traject ingegaan en is er een bouwteam gevormd waarin de gemeente samenwerkt met een architect en aannemer. De gemeentelijke projectleider voor de verbouwing (Erik Bak) licht samen met vertegenwoordigers van GGH architecten en aannemer Koninklijke Woudenberg graag toe wat e.e.a. betekent voor de toekomst van deze voorziening en wat het voor de buurtbewoners kan betekenen tijdens de verbouwing en daarna. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die de gemeente graag wil toelichten. Naast Erik Bak is namens de gemeente ook Frank van Hekezen (adviseur cultuur) aanwezig en zijn er mensen aanwezig van het Rietveld Theater, het Delfts Toneelgezelschap en van BBN. 

Aanmelden
De bijeenkomst voor de buurt vindt plaats in de foyer van het Rietveld Theater. Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan is het verzoek u aan te melden door een email te sturen naar fvhekezen@delft.nl of door u aan te melden via de agenda op de website van het Rietveld Theater. De gemeente biedt degenen die niet bij de bijeenkomst kunnen zijn, maar wel vragen of opmerkingen hebben en degenen die vooraf vragen willen stellen de mogelijkheid deze te mailen naar fvhekezen@delft.nl of ebak@delft.nl.

geplaatst op
04 juni 2022