Grote belangstelling voor informatie over Paardenmarkt-project

paardenmarkt bezoekers

Op een zeer druk bezochte bijeenkomst, vertelden twee vertegenwoordigers van de Trojaanse Markt over een aantal aanpassingen in de plannen voor het complex aan de Paardenmarkt.

Eerst werd het hoofdconcept nog even kort toegelicht: Jonge bedrijven met veelbelovende technische producten tijdelijk onderdak bieden en ondersteunen bij marktontwikkeling (de accelerator). Verder komt er aan de rand woonruimte waar de eigenaar gaat wonen.

Hierna kwamen de wijzigingen in de plannen aan bod.

Eetcafé/restaurant
Allereerst is het de bedoeling om binnen enkele weken een procedure te starten voor wijziging van het bestemmingsplan om een eetcafé/restaurant mogelijk te maken. Oorspronkelijk was het plan een bedrijfskantine te realiseren, maar inmiddels wordt een eetcafé/restaurant belangrijk gezien ter ondersteuning  van de andere functies in het complex. De horecagelegenheid komt op de begane grond van het gebouw waar je vanaf de Paardenmarkt direct tegenaan loopt. Uit de zaal werd een parallel getrokken met de Huszar in Bacinol 2, die ook als ontmoetingsplek functioneert. N.a.v. vragen uit de zaal bleek dat het restaurant wel los van die andere functies geëxploiteerd zal worden en ook b.v. ’s-avonds en in het weekend geopend zal zijn. Vanuit de zaal spraken diverse mensen hun bezorgdheid uit over de openingstijden van het restaurant en van het bijbehorende terras dat in de plannen staat en de uit dit alles volgende geluidsoverlast. Hier tegenin werd gesteld dat de eigenaar er zelf gaat wonen, en zelf ook geen overlast wil. Ook vroegen mensen zich af of er wel voldoende parkeerplekken voor het restaurant beschikbaar kwamen. Sander Dercksen die in opdracht van de eigenaar werkt gaf aan dat de 17 parkeerplaatsen op het binnenterrein hiervoor beschikbaar zijn.

paardenmarkt presentatie

Openbaar gebied
In de tweede plaats gaat het openbaar gebied aan de voorzijde van het complex aan de Paardenmarkt anders ingericht worden. De bestrating blijft gehandhaafd, maar er komen toegangen tot de inpandige parkeerplaatsen. De vier bomen blijven staan. De skatebaan ligt in de weg, omdat hier een toegang tot de inpandige parkeervoorzieningen komt. In de nieuwe inrichting komt hier een fietsenberging achter beukenhagen. Aan de andere kant van de ingang stelt het plan een tafeltennistafel voor met een paar bankjes, door Joost Bomhoff - die ook in opdracht van de eigenaar werkt - “hangbankjes” genoemd. Een aantal mensen vond het gek dat de fietsparkeervoorzieningen in het openbaar gebied werden aangelegd, en niet op het eigen terrein. Joost Bomhoff sprak over een win-win situatie. Er is achterstallig onderhoud aan het groen, en als ruil voor nieuwe aanleg (voor rekening van de Trojaanse Markt) krijgt de Trojaanse markt ruimte voor fietsvoorzieningen. Vanuit de zaal was er kritiek op de hangbankjes. Deze mensen wilden jongerenoverlast  voorkomen en wilden daarom geen bankjes en geen skateplek.

Woonboten
Tijdens de rondvraag kwam ook nog de afstand tussen de woonboten  in de Kantoorgracht aan de orde. Dit is deels een verantwoordelijkheid van de Gemeente Delft en deels van het Hoogheemraadschap Delfland.

Vervolgprocedure
Namens de eigenaar kon nog geen toezegging worden gedaan op een vraag uit de zaal om de aanwezigen actief te informeren wanneer de plannen worden ingediend. Wel stelt men er prijs op om opmerkingen op de plannen rechtstreeks te horen via  rschapers@trojaansemarkt.nl. N.a.v. een vraag uit de zaal gaf de woordvoerder van de eigenaar aan over een aantal maanden mogelijk weer een vergelijkbare bijeenkomst te houden.

BBN vindt het plan als geheel, waarbij het binnenterrein van het complex toegankelijk wordt en overdag levendiger wordt een belangrijke aanwinst voor de buurt. Wel zouden we het ongewenst vinden als ter voorkoming van hangplekken alle speelvoorzieningen voor de leeftijdcategorie 8 t/m 12 jaar uit de binnenstad zouden verdwijnen. De beoogde horecavoorziening met bijbehorend terras kan leiden tot geluidshinder en mogelijk tot verkeer- en parkeeroverlast. De gewenste horecavoorziening is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan, en vraagt om een  bestemmingsplanaanpassing. Hier is de gemeente aan zet. Bij het behandelen van de aanvraag verwachten wij van de gemeente (a) een goede motivatie waarom in afwijking van het geldend beleid binnen deze bestemmingscategorie (“Creatief grachtengebied”) toch extra horeca wordt toegestaan en (b) voldoende structurele gebruiksvoorwaarden om mogelijke geluidhinder en parkeeroverlast te voorkomen (ook bij eventuele overgang naar een andere eigenaar/exploitant).

geplaatst op
01 juli 2015