Energie besparen en subsidie

Op de BBN bijeenkomst van 15 juni is uitgebreid gepraat over isoleren en ander maatregelen om minder gas te kunnen gebruiken. Het bestuur heeft daarbij aan de aanwezige leden gevraagd wat zij verwachten van, welke hulp zij willen hebben van respectievelijk de rijksoverheid, de gemeente en BBN. Dit zijn de reacties:

  • Rijksoverheid. Men verwacht van de rijksoverheid een duidelijk toekomstbeeld, subsidies die aansluiten op de praktijk van het kunnen isoleren door de burger en het faciliteren van duurzame initiatieven als die lokaal stuk lopen.
  • Gemeente. De gemeente moet beter communiceren over de collectieve besparings- en isolatieacties, zorgen dat het energieloket bij advies minder digitaal en meer fysiek werkt, initiatieven op straat- of blokniveau initiëert en ondersteunt want vaak ontbreekt op dat niveau technische kennis, en maatregelen tegen overlast door luchtwarmtepompen neemt.
  • BBN. Van BBN wordt verwacht dat ze voor kennisdelen zorgt, excursies en het openstellen van voorbeeldprojecten organiseert, en helpt de plannen van rijk en gemeente te vertalen naar en duiden voor de buurt.

Het BBN bestuur beraadt zich hoe hieraan invulling te geven.

Er werd tijdens de vergadering door leden ook de vraag gesteld of het nog steeds nodig is twee isolerende maatregelen uit te laten voeren om voor ISDE- subsidie in aanmerking te kunnen krijgen. We hebben het uitgezocht en hierbij het antwoord; dit is gelijk al een stukje van het gevraagde kennisdelen.

ISDH-subsidieregeling voor één of twee maatregelen
De landelijke InvesteringsSubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE) is beschikbaar voor de eigenaar van een koopwoning wanneer de woning het hoofdverblijf is van de eigenaar. Als er twee maatregelen worden uitgevoerd is het subsidiepercentage hoger (30 procent) dan wanneer er maar één maatregel wordt uitgevoerd (15 procent).

30 procent subsidie. Om in aanmerking te komen voor de hogere subsidie moeten er binnen een jaar:
- ten minste twee isolatiemaatregelen worden uitgevoerd
- of een isolatiemaatregel wordt uitgevoerd in combinatie met de aanleg van een warmtepomp, zonneboiler of de realisatie van een aansluiting op een warmtenet.
Maatregelen waarvoor subsidie kan worden gekregen zijn onder andere isolatie van dak, buitenmuren, vloer en het gebruik van hoogrendementsglas. Per maatregel bedraagt de subsidie een vast bedrag per vierkante meter. Gemiddeld genomen is de subsidie 30 procent van de kosten van de maatregel. De subsidieaanvraag kan pas ingestuurd worden nadat beide maatregelen zijn uitgevoerd, maar wel binnen een jaar nadat de eerste maatregel is uitgevoerd en betaald; er kan immers maximaal een jaar tussen de uitvoering van de maatregelen zitten.

15 procent subsidie. Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen wanneer maar één isolatiemaatregel wordt uitgevoerd: isolatie van dak, buitenmuren, vloer of het gebruik van hoogrendementsglas. De subsidie hierop is gemiddeld 15 procent van de kosten. De subsidie kan vanaf 1 januari 2023 aangevraagd worden voor maatregelen die na 2 april 2022 zijn uitgevoerd. Ook voor deze subsidie geldt dat de aanvraag pas ingestuurd kan worden nadat de maatregel is uitgevoerd en betaald.

Let op: In 2021 bestond de ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen en warmtepompen ook al, maar deze subsidie is per 1 januari2022 verhoogd naar ongeveer 30 procent van de kosten. Daarvoor was het 20 procent. De hogere subsidie geldt alleen voor maatregelen die daadwerkelijk in 2022 zijn uitgevoerd. Voor maatregelen die in 2021 zijn uitgevoerd, geldt het lagere subsidiebedrag van ongeveer 20 procent van de kosten.

Doe-het zelvers. De ISDH-subsidies zijn alleen van toepassing op werkzaamheden die uitgevoerd zijn door een professioneel bedrijf. In april dit jaar schreef minister de Jonge in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer van het Nationaal isolatieprogramma ten aanzien van subsidie voor doe-het-zelvers het volgende “De motie Van der Plas verzoekt de regering het instrument van een isolatietegoedbon (een voucher) open te stellen voor de doe-het-zelver. Daarmee kunnen mensen kosten besparen bij het zelf isoleren van hun huis en kunnen schaarse professionals vooral worden ingezet voor complexe werkzaamheden. Mede gelet op de beperkte uitvoeringscapaciteit in de markt ben ik van plan om ook doe-het-zelvers toegang te geven tot het aanvragen van subsidie. Om zo invulling te geven aan de motie Van der Plas en het isoleren van woningen door doe-het-zelvers te stimuleren. Op welke wijze dit kan waarbij zowel fraudegevoeligheid als ondeskundige uitvoering van het werk kan worden voorkomen, zal ik nader onderzoeken.” Hetzelfde schreef zijn voorganger een half jaar eerder aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Van der Plas. Daarom raden wij iedere doe-het-zelver aan hier niet op te wachten en gewoon aan de slag te gaan.

Voor meer informatie over de ISDH- en andere woningverbeteringssubsidies klik hier.

geplaatst op
06 juli 2022