Bezoekersregeling

De tussentijdse analyse van de digitale bezoekersregeling is besproken in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 9 februari. Uit de analyse blijkt dat 80% van de gebruikers voldoende heeft aan de helft (204 uren) van het maximaal aantal uren dat volgens de regeling gekocht kan worden. De analyse geeft verder aan dat 3% van de gebruikers niet voldoende heeft aan 408 parkeeruren. Daarnaast is gebleken dat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem met name voor ouderen verbeterd kan worden.

De mogelijkheid van telefonisch aan- en afmelden zal verbeterd worden. Daarnaast kan je sinds kort je parkeerhistorie tot 6 weken terug zien. Dit is onder andere handig als je (ten onrechte) een parkeerboete hebt gekregen).

Wethouder Harpe heeft in de commissie toegezegd voorstellen uit te werken voor minder uren, bijvoorbeeld de helft minder dus 204 uren en bijkopen tot de helft meer, dus 612 uren. Dit zou kunnen leiden tot de “verkoop”van minder uren op jaarbasis en dus tot minder inkomsten voor de gemeente. Hiervan zei wethouder Harpe dat de gemeente er is voor de burgers, monopolist is bij de verkoop van deze mogelijkheid van parkeren en dat koppig vasthouden aan het verdienmodel op basis van de 408 uren naar zijn idee geen heel logische redenering is. Hij zal de financiële consequenties van de mogelijkheden in kaart laten brengen en de keuze is dan aan de raad.

Wat betreft de mantelzorgers stelt hij maatwerk per geval voor, waarbij het bepalen van de behoefte loopt via de WMO-consulent en de wijkverpleegkundige van de desbetreffende mantelzorgvrager.

Na de zomer is de evaluatie van het gehele parkeerbeleid klaar, waaronder ook de digitale bezoekersregeling. In die evaluatie zitten ook de uitgewerkte voorstellen tot verbetering van de bezoekersregeling. BBN maakt deel uit van het Parkeerplatform dat de evaluatie begeleidt.

geplaatst op
12 februari 2016
Tags: