Bezint eer gij begint

Het klimaat verandert: steeds vaker hebben we te maken met heftige buien, waarbij in korte tijd veel neerslag naar beneden komt. Tijdens de BBN-bijeenkomst van 27 september heeft Tjerron Boxem, Community manager klimaatadaptatie bij hoogheemraadschap Delfland, verteld wat wij bewoners daar zelf aan kunnen doen, zie ook hier voor het verslag van die bijeenkomst.

In het duurzaamheidscentrum de Papaver wordt tot en met 9 september de tentoonstelling Klimaat in je straat gehouden. De tentoonstelling laat zien hoe je op het veranderende klimaat kan inspelen door je huis, tuin of straat anders in te richten. Er wordt daarbij veel aandacht besteed aan het infiltreren van regenwater in je tuin. In algemene zin is dat een goede maatregel, tenzij je al last hebt van een hoge grondwaterstand. En dat is het geval in ons laaggelegen BBN-gebied. Denk daarom goed na wat de mogelijke consequenties zijn voor je huis voordat je overgaat tot infiltreren van regenwater. Dit werd ook door Tjerron Boxem aangegeven in zijn presentatie op 27 september. Daar komt nog bij dat als door jouw infiltreren er vochtproblemen optreden bij de buren, jij daarvoor aansprakelijk bent. In de tentoonstelling wordt niet op de mogelijke nadelen van infiltreren gewezen en dat is jammer.

Binnen de gemeenteraad gaan stemmen op om maatregelen te treffen die moet leiden tot minder verharding in particuliere tuinen en daardoor tot meer infiltratie. Er wordt gesproken over een tegeltax al dan niet gekoppeld aan de ozb, of over rioolheffing gekoppeld aan de mate van betegeling van de tuin. In algemene zin zijn wij niet tegen dit soort maatregelen, maar gemeenteraad hou wel rekening met de locatie specifieke omstandigheden zoals een reeds hoge grondwaterstand.

geplaatst op
16 maart 2018