Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Delft geeft advies aan burgermeester en wethouders over het sociaal domein d.w.z. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Dit advies is gebaseerd op onderzoek onder de Delftse bevolking. Zij onderzoekt wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen. De adviesraad bestaat geheel uit vrijwilligers.

De aandachtsgebieden
Er zijn drie aandachtsgebieden waarop de adviesraad de gemeente Delft adviseert, namelijk wonen, zorg en welzijn; werk en inkomen; en jeugd. De problemen op ene gebied hangen vaak samen met problemen op het andere gebied.

Bij wonen, zorg en welzijn gaat het om de WMO, sociale samenhang. mantelzorg, vrijwilligerswerk, veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Het ondersteunen van zelfredzaamheid, het voorkomen en tegengaan van huiselijk geweld. Mensen met een beperking of psychische problemen moeten mee kunnen doen. Opvang voor vrouwen, beschermd wonen en verslavingszorg.
Bij werk en inkomen gaat het om mensen die tijdelijk geen eigen inkomen hebben.
Bij jeugd gaat het om passend onderwijs, het tijdig bieden van de juiste hulp op maat en het versterken van de netwerken van kind en gezin.

Marijke Faber
Marijke F is als bewoner van binnenstad noord een van de ervaringsdeskundigen waar de raad gebruik van maakt. Zij zit binnen BBN in de werkgroep Jong en Oud en richt zich op ouderen, zieken en gehandicapten. Daarnaast op verkeer en de voetganger in de openbare ruimte. Zij gaat regelmatig mee met het BBN-bestuur naar gesprekken met de gemeenteraadsfracties.

Heeft u ervaring met bovenstaande onderwerpen, goed of slecht, en wilt u die delen met Marijke, dan kunt u contact opnemen met haar. Dit kan door het invullen van het contactformulier op onze website klik hier, of door een mailtje te sturen naar info@binnenstadnoord.nl. Of kom naar een onze vergaderingen of buurtborrels; de kans is groot dat Marijke er dan ook is.

Voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Delft klik hier 

geplaatst op
07 december 2019