Aanpak bijplaatsingen afval bij containers

Het bijplaatsen van afval naast ondergrondse vuilcontainers is jammer genoeg ook een probleem in het gebied van onze vereniging. Wij zijn daarom blij met de vorige week unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Aanpak Minder Bijplaatsingen Afval’. De motie vraagt het college met een aanpak en bijbehorende oplossingsmogelijkheden te komen om afval naast containers aan te pakken, waarbij rekening gehouden wordt met specifieke kenmerken van de buurt, zoals de aanwezigheid van bedrijven, de bevolkingssamenstelling en de inrichting van de buurt. De motie vraagt ook om een experiment te starten met een containertuintje rondom containers. Dit is een goed idee; wij hebben dit al eerder voorgesteld, zie hier, dus stellen wij ons graag kandidaat.

Er zijn diverse redenen waarom mensen afval bijplaatsen. Een daarvan is dat men niet weet dat grofvuil gratis aan huis kan worden opgehaald. De tekst op de stickers op de ondergrondse containers geeft dit niet expliciet aan, er staat “Past het niet in de container? Breng het naar de milieustraat of maak een grofvuilafspraak”. Wij begrijpen dat het zelf wegbrengen van grofvuil uit kostenoverwegingen de voorkeur geniet, maar als wij echt iets willen doen aan het oplossen van het bijplaatsen is het vermelden van het gratis aan huis kunnen laten ophalen op de containers essentieel. Wij hebben dit reeds eerder zonder succes aan de gemeente voorgesteld. Wij hebben de motie aangegrepen om nogmaals de gemeente voor te stellen het gratis aan huis op kunnen laten halen op de stickers van alle restafval containers van Delft te vermelden. Wij hopen dat het nu wel gaat gebeuren en veel belangrijker dat het leidt tot minder bijplaatsen van vuil naast de containers.

Voor de motie zie hier

Voor onze brief zie hier.

geplaatst op
07 oktober 2020