parkeren

Bezoekersregeling

De tussentijdse analyse van de digitale bezoekersregeling is besproken in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 9 februari. Er gaat gewerkt worden aan varianten, en maatwerk.

geplaatst op 12 februari 2016

Meer elektrische oplaadpunten in Delft: hoe en waar?

rapport

Er komen steeds meer elektrische voertuigen, en dat betekent dat de behoefte aan oplaadpunten toeneemt. De gemeente heeft nagegaan hoe tot een goede openbare laadinfrastructuur te komen, en kiest voor een zogenaamd vergunningsmodel. Geen slechte keuze, wat BBN betreft, maar aandachtspunt blijft dit in te passen in de schaarse parkeerruimte in de binnenstad.

geplaatst op 28 oktober 2015

Evaluatie parkeerregeling

paardenmarkt

De nieuwe parkeerregeling in de binnenstad is ruim een jaar oud. Daarom is de gemeente de regeling nu aan het evalueren. De belangenverenigingen in de binnenstad en dus ook Binnenstad Noord doen hierbij mee. Tijdens de Klankbordgroep Parkeren (waaraan deelnemen de bewonersverenigingen en ondernemers in de parkeervergunninggebieden) van 1 december heeft de gemeente de concept evaluatie gepresenteerd.

geplaatst op 04 december 2014

Rapport onderzoek parkeerdruk

De gemeente gaat eind dit jaar de parkeerregeling evalueren. De belangenverenigingen in de binnenstad en dus ook Binnenstad Noord doen hierbij mee, o.a. door parkeertellingen. De resultaten zijn in een rapport aangeboden aan de wethouder. De proef t.a.v. het bewonersparkeren op de Paardenmarkt loopt volgend jaar in elk geval door.

geplaatst op 03 november 2014

Parkeren aan de E-paal roept nog vragen op

elekrtische auto

De gemeente Delft heeft twee verkeersbesluiten genomen om vier extra parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische auto’s in het noordoostelijk deel van de binnenstad. Nu gaat het nog om enkele plekken – er was er tot nu toe één, maar op de langere termijn vragen we ons af hoe dit gaat werken. Hoe verhoudt dit zich tot het huidige beleid om de schaarse parkeerplekken in de binnenstad eerlijk te verdelen?

geplaatst op 28 juni 2014

Pagina's

Abonneren op parkeren