geluidsoverlast

Bas nu ook zichtbaar

Als onderdeel van de evaluatie van het evenementenbeleid is afgesproken dat er in Delft ook een aparte geluidsnorm komt voor bastonen dB(C). De geluidsmeters in de stad houden de hoeveelheid basgeluid nu ook bij.

geplaatst op 26 juni 2018

Raad stelt evenementenbeleid vast

In de raadsvergadering van 30 november, heeft de raad ingestemd met het nieuwe evenementenbeleid. Een belangrijke mijlpaal, want meer dan in het verleden zal een balans worden gezocht tussen bewoners en bedrijven rond een evenementenlocatie en het realiseren van een evenement. Dit moet leiden tot minder overlast voor de omwonenden.

geplaatst op 07 december 2017

Melden woonoverlast

woonoverlast

Als onderdeel van het beleid op omzetting van woningen in (studenten)kamers, is een registratiepunt woonoverlast inmiddels operationeel. De eerste meldingen zijn gedaan, is te zien op de meldingenkaart.

geplaatst op 29 november 2017

Pagina's

Abonneren op geluidsoverlast