Welk groen aan het Oostplantsoen ?

groen oostplantsoen

Bij de herontwikkeling van het complex aan de Paardenmarkt, wordt ook nagedacht over de aansluiting op de omgeving. Aan de oostzijde bevindt zich nu een groenstrook. Bij de presentatie van de plannen voor herontwikkeling in TOP gaf de architect aan dat de strook tussen de weg en de sloot maar een wildernis is en door mensen eng gevonden wordt. Naar zijn idee moest dat groen maar flink aangepakt worden. Hij vond het ook belangrijk als mensen van de overkant van het kanaal zicht zouden krijgen op het herontwikkelde Paardenmarktcomplex. De bomen ontnemen hen nu dat zicht.

Voor BBN is dit geen gelopen race. Daar komt bij dat het grootste deel van het groen in eigendom is van de gemeente. Die gaat dus in eerste instantie over de toekomst van dit groen. Wat vindt u? Kan deze groenstrook in de huidige vorm maar beter verdwijnen? Of hecht u aan deze groene wildernis. Vanuit BBN willen we de architect hier op aanspreken; hij heeft ons eerder al toegezegd de inpassing met bewoners te willen bespreken. Wie heeft er interesse om mee te draaien in onze werkgroep “Groen”? Meld je via het contactformulier of via info@binnenstadnoord.nl.

 

geplaatst op
28 januari 2015

Reacties

Door Marijke Faber (niet gecontroleerd) op
Het mag wel iets minder wild maar de bomen moeten absoluut blijven staan!!!. Ik geloof niet in het argument van Fons Verheijen dat je het armementarium van de overkant van de Schie kan zien want het ligt verdiept achter de dijk.

Door Bert Tretmans (... (niet gecontroleerd) op
Architecten kunnen zich maar beter bezig houden met de gebouwde omgeving. Voor groen en landschap zijn landschapsarchitecten uitgevonden! Het groen langs het Oostplantsoen is samen met de Wallertuin nog het enige stukje echte groen in de binnenstad. Cultivering hiervan ( netjes aanharken) heeft tot gevolg dat het veel kleiner gaat lijken en onderdeel gaat uitmaken van de gebouwde omgeving. We praten maar over een metertje of vijf, net genoeg voor een strookje dwarsparkeren. Durven te verwaarlozen en de 'natuur' z'n gang laten gaan. Overigens denk ik niet dat de bewoners aan de overzijde van de Schie zitten te wachten op uitzicht op grijze dakpannen in plaats van groen. Bewoners, laat van je horen !

Door Conny Huijsmans (niet gecontroleerd) op
Persoonlijk houd ik erg van groen, maar ik kan me wel vinden in de reactie hierboven. De bomen laten staan sowieso, maar hier en daar wat struiken verwijderen om wat meer open ruimte te scheppen zou misschien wel beter zijn, ook voor het groen zelf. En dan de Wallertuin, ja, dat is een heel ander verhaal. Jammer dat je daar niet meer vrijelijk kan rondlopen, want dat is echt nog een prachtig verrassend stukje verwilderd groen in Delft.

Door Eric Bijsterveld (niet gecontroleerd) op
Dit stukje groen moet absoluut blijven. Ook al is het nog geen 100 meter, het geeft mij elke keer weer het gevoel buiten de stad te zijn, heerlijk een paar minuten wildernis per dag.

Door A. Huijs (niet gecontroleerd) op
Ik ben voor herinrichting van het groen op het Oostplantsoen. De toon van de architect vond ik wat scherp aangezet. Ik heb zeker niet de indruk in of naast een no-go area te wonen. De bomen en het parkachtige karakter van de groenstrook vind ik prachtig en zeer waardevol voor de wijk en de stad. Ik hoop van harte dat de gemeente besluit de bomen te laten staan. Het voorstel van de architect om het wandelpad te verplaatsen naar de top van de dijk sprak mij echter wel erg aan. Ook het woekerende onkruid ben ik liever kwijt dan rijk. De project ontwikkelaars gaven aan dat hun tuinarchitect een voorstel zou aanleveren voor herinrichting van de groenstrook. Ik vertrouw erop dat BBN dat voorstel met een een open-mind zal bestuderen en samen met gemeente en het Project Paardenmarkt tot een ontwerp komt dat recht doet aan deze prachtige locatie.

Door Marijke Faber (niet gecontroleerd) op
Even wezen kijken. Er zijn al veel struiken weg. Vanaf de overkant van de Schie zie je het dak van het Armementarium en een stukje van de raampjes op de begane grond. Is (nog?) geen spectaculair uitzicht.

Door Els Kemper (niet gecontroleerd) op
Het is fantastisch dat hier een restant van de Oude stadswal is blijven bestaan. Dat het een beetje wild is geworden, maakt het juist leuk. Het is een soort rafelrandje van de binnenstad. Niet afknippen a.u.b. Ik loop of fiets hier al bijna veertig jaar met groot genoegen langs. Dat de (twee) toekomstige nieuwe bewoners in de noordoosthoek van het oude artilleriemagazijn deze 'soldatenbosjes' weg willen hebben, lijkt mij onredelijk. Het gaat om een bestaande toestand in de openbare ruimte. Daar gelden de wensen van veel meer mensen, ook die van mij.

Door Hans Richters (niet gecontroleerd) op
Deze architect zou zich uitsluitend bezig moeten houden met zijn verbouwing en niet aan de mensen zijn idee opdringen wat ze volgens hem moeten kunnen zien. Door de discussie te framen met termen als 'wildernis' en 'eng' stuurt hij aan op vernietiging van een uniek stukje Delft dat nu eens niet gedomineerd wordt door gebouwen. Zowel je verplaatsend over het stukje weg omgeven door bomen en struiken als het zomers groene aanzicht van de andere kant van het kanaal in het stukje noordelijk van de roeiclub geven een mooie uitzondering en beleving vergeleken met de rest van wat je daar vandaan langs het kanaal ziet. Daarnaast is het een kleine oase voor vogels. In de bladerloze winters, zoals nu, heb je de kans het gebouw van de weg af te zien, en daar is echt niet veel plezier aan te beleven.

Door Hans Richters (niet gecontroleerd) op
Vandaag opgemerkt dat het nog resterende struikgewas de afgelopen week is verwijderd van de berm en het gebouw in volle lelijkheid zichtbaar gemaakt is. Dat zie je vaak, dat iemand gauw eventjes een discussie en mogelijke inbreng in de kiem smoort door het onderwerp van de discussie maar te verwijderen zonder overleg.