Update werkzaamheden Rietveld / Vlamingstraat - april 2015

boomplanten

De herinrichting van de twee grachten vordert gestaag. Boomplantdag was een gelegenheid dat zowel Vlamingstraat als Rietveld weer een stukje groener zijn geworden. Er zijn nieuwe bomen geplant aan Rietveld NZ en Vlamingstraat ZZ. Met dank aan de Buffelbende, klas 7/8 van de Oostpoortschool. Meer bomen volgen in het volgende plantseizoen (najaar).

Riolering

Advies aan de bewoners: let op de staat van de rioolbuizen als de straat open ligt. Het laten vervangen van (defecte) gresbuizen is goedkoper als dat vóór de herbestrating gebeurt.

Actuele planning:

Houthaak:
Leidingen vernieuwen, 10 april gereed.

Rietveld plein:
Leidingen vernieuwen, 13 - 17 april.

Rietveld NZ tot Raam:
Straatwerk, 17 april gereed.

Vlamingstraat ZZ:
Aanleggen drainage en straatwerk, 24 april gereed.

Vlamingstraat NZ tot Brandbrug:
Bestrating en boomstronken verwijderen, leidingen vernieuwen, 7 april - 22 mei
Straatwerk, 25 mei - 19 juni.

Rietveld NZ van Raam tot Oostplantsoen:
Leidingen vernieuwen, start 29 mei. 

Rietveld ZZ tot plein:
Leidingen vernieuwen en herbestrating, 1 - 26 juni.

geplaatst op
03 april 2015

Reacties

Door Jan Arie Groot op
Tijdens de werkzaamheden aan Rietveld NZ en Vlamingstraat NZ blijven Rietveld ZZ en Vlamingstraat ZZ bereikbaar via de poller op de Nieuwe Langendijk. Aanmelden als bewoner van Rietveld of Vlamingstraat.