Uitnodiging Naar een Aardgasvrij Delft

Nederland moet van het aardgas af. Onze binnenstad bestaat uit veelal oude, al dan niet historische, huizen met een geringe warmte-isolatie. Daarnaast is er vrijwel geen ruimte voor alternatieve wijze van energieopwekking. De straten liggen reeds vol met riolering-, water- en andere leidingen waardoor er nauwelijks ruimte is voor extra leidingen. Houtkachels zorgen voor stankoverlast en fijnstof. Dit maakt het onderwerp extra lastig voor de binnenstad. In het jaarplan2018 hebben wij als actiepunt opgenomen: “Wij zullen het debat op dit terrein volgen, en kijken hoe we onze inbreng kunnen leveren.”

Uitnodiging
Het bestuur heeft een uitnodiging van de gemeente Delft ontvangen om mee denken over de hoe Delft in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Wij zullen van deze uitnodiging graag gebruik maken. Mocht u specifieke onderwerpen of aandachtspunten willen meegeven aan het bestuur, mail deze dan naar bestuur@binnenstadnoord.nl.

De uitnodiging eindigt met: “Kent u andere geïnteresseerden? Mail deze uitnodiging gerust door”. Daarom sturen wij deze uitnodiging naar u door. Wij hopen dat u op uw manier zult meedenken en meedoen.

Beste heer, mevrouw,

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Wat betekent dat voor Delft? Daarover gaan we graag met u in gesprek. In Delft maken we plannen met de stad. Dat doen we met de Delftse participatieaanpak:Delfts Doen.

Meedenken
In mei, juni en september organiseren we drie bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven, organisaties en verenigingen. Tijdens deze drie bijeenkomsten werken we met elkaar aan de uitgangspunten voor een aardgasvrij Delft. Elke bijeenkomst zetten we een stap op weg naar aardgasvrij Delft en gaan we met elkaar in gesprek over uw beeld bij een aardgasvrij Delft. Welke kansen ziet u? Welke zorgen heeft u? Hoe bereiken we een duurzame warmtevoorziening in onze stad?

Warmteplan
De uitkomsten van de bijeenkomsten vertalen we in een stappenplan met als doel een warmteplan voor Delft in 2021 vast te stellen. In dit plan komt onder meer te staan hoe woningen van het aardgas af komen, wat het beste moment is en in welke wijk er kansen liggen om te starten.

Wanneer
De bijeenkomsten zijn op de volgende data gepland:
· Woensdag 23 mei
· Dinsdag 19 juni
· Maandag 3 september

We waarderen het als u naar alle drie de bijeenkomsten kunt komen. De bijeenkomsten zijn 
’s-avonds tussen 19.00 en 22.00 uur. Ongeveer een week voor de bijeenkomsten ontvangt u de agenda en locatie van ons. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar adviesruimte@delft.nl.

Niet aanwezig, toch meedenken?
Komt u niet naar de bijeenkomsten maar wilt u wel meedenken? Wat we bespreken tijdens de bijeenkomsten vatten we samen en delen we per e-mail, in de Stadskrant en op social media. U kunt uw wensen, ideeën en reacties via e-mail of social media aan ons laten weten. Ook gebruiken wij digitale vragenlijsten om duidelijk te krijgen wat u vindt van de onderwerpen die we tijdens de bijeenkomsten bespreken. 

Op deze manier werken we met de stad aan een aardgasvrij Delft. Achter de schermen bereiden we de bijeenkomsten voor en stellen we de kaders voor participatie vast: waar kunt u wel en niet over meedenken.

Meer informatie, nieuws en wat u nu al kunt doen, vindt u op www.delft.nl/aardgasvrij.

Met vriendelijke groet, 
Bart van Geleuken
Adviseur Energie
Gemeente Delft
Ruimte & Economie Advies

Kent u andere geïnteresseerden? Mail deze uitnodiging gerust door.

 

geplaatst op
29 april 2018