Parkeren aan de E-paal roept nog vragen op

elekrtische auto

Twee verkeersbesluiten in de gemeenteberichten van eind mei vallen op:

Verkeersbesluit, gemeente Delft, aanwijzen van twee parkeervakken t.h.v. Vaandelstraat 2 t/m 8 als parkeergelegenheid voor opladen van elektrische auto’s (Publicatiedatum: 2014-05-21), en:  Verkeersbesluit, gemeente Delft, aanwijzen van twee parkeervakken t.h.v. Oostplantsoen 1c/1d als parkeergelegenheid voor opladen van  elektrische auto’s (Publicatiedatum: 2014-05-21).  Uit de toelichting op het besluit blijkt overigens dat er weliswaar twee vakken worden aangewezen in elk besluit, maar slechts een vooralsnog wordt ingericht (omdat er nu slechts behoefte is aan één plaats).

Potje van Haaglanden
Met een auto op benzine, diesel op gas ga je naar een tankstation en ben je zo klaar. Bij een elektrische auto is dit een ander verhaal, en duurt het tanken langer en kan je er niet op wachten. En het moet vrijwel elke dag gebeuren. Dus het ligt voor de hand een oplossing te zoeken in de buurt. De gemeente  neemt nu – daartoe gestimuleerd door het Stadsgewest Haaglanden – het initiatief.  Er is behoefte aan twee extra E-laadpalen, en Haaglanden geeft een bijdrage. De gemeente wijst in de verkeersbesluiten nu vier plaatsen aan op de twee plekken, omdat aan een paal twee auto’s tegelijk kunnen worden opgeladen. Op de Paardenmarkt is overigens al zo’n plaats te vinden.

Principiële vragen: rol van de overheid
Dat voorzien wordt in deze behoefte, lijkt ons logisch. Maar het roept wel vragen op. Allereerst principiële: is dit aan de overheid? Of beter: moet dit wel in de openbare ruimte? Je mag toch ook niet zomaar een autowasserij beginnen midden op de Paardenmarkt. Of een mobiele antenne mast oprichten. Wat als een concurrent van de huidige exploitant zich meldt – er zijn diverse aanbieders op de markt? Mag deze ook zomaar plaatsen laten onttrekken voor E-parkeren? Of komen er meer E-palen bij een E-plek? En als de gemeente de regie neemt: je hebt meer snelle en meer langzame laadpalen. Welk type komt dan in de binnenstad?

Schaars aanbod parkeerruimte onder druk
Parkeerplaatsen in de binnenstad kennen nu dubbelgebruik. De E-plaatsen lijken nu gereserveerd te worden voor E-auto’s. Nu gaat het nog om een verwaarloosbaar aandeel, maar als het er meer gaan worden betekent dit wel dat de parkeercapaciteit van de binnenstad afneemt en in elk geval minder flexibel wordt.

Een andere vraag is de exclusiviteit van de plaatsen. Kan straks iedereen met een E-auto van deze vier plaatsen gebruik maken? Bij de huidige plaats op de Paardenmarkt is dat het geval. Nu, met nog een beperkt aantal E-auto’s, betekent de aanwijzing wel de facto een recht op eigen plek in de openbare ruimte voor de E-auto, zelfs direct bij de woning in de huidige twee verkeersbesluiten. Daar zouden sommige autobezitters een moord voor willen plegen…  Maar goed, met een toename van het E-auto bezit valt dat effect weg.

Inpassing in parkeerregime
De schaarse ruimte in de binnenstad vraagt op zijn minst voor E-dubbelgebruik. Dat zou betekenen dat je je E-auto moet weghalen als hij opgeladen is. Maar hoe kan je dat handhaven  –  kan de TOR-medewerker zien dat een auto “vol” is? Want zonder handhaving krijgen we straks E-zoekverkeer van E-autobezitters wanhopig op zoek naar een vrije E-paal.

En dan is er nog de administratieve kant: Hoe zit het met het vergunningenregime? Komt er een speciale parkeervergunning voor E-vakken? Kan een TOR medewerkers zien dat er een E-auto geparkeerd staat? En mogen  E-bezoekers op hun bezoekerskaart ook aan de E-palen?  Moet de commerciële E-paalexploitant precariorechten betalen?  

Vreemd is dat er nu vier plaatsen worden aangewezen, maar slechts twee daadwerkelijk ingericht. Kan dat wel: je neemt een besluit, maar maakt het niet ter plekke kenbaar. Welk parkeerregime geldt dan voor de twee plaatsen die niet worden ingericht als E-laadpunt, maar wel worden aangewezen? Kan je daar straks een boete krijgen als je er met een niet E-auto staat?

Maar goed, het gaat pas om enkele plaatsen. Op langere termijn is de goede inpassing van dit nieuwe fenomeen nog wel een discussie waard.

 

geplaatst op
28 juni 2014
Tags: