Oude en Nieuwe Langendijk vanaf eind dit jaar touringcar vrij.

busverbod

Het college wilde de bussen aanvankelijk al voor het komende toeristenseizoen verbannen van de Oude en Nieuwe Langendijk, maar om ondernemers tijd te geven om op de maatregel te kunnen anticiperen en om communicatie richting touringcaroperators en chauffeurs goed vorm te kunnen geven, is er geschoven in de tijd. Na de zomer stappen toeristen niet meer in en uit bij het Blauwe Hart maar op de Koepoortplaats. De buschauffeurs kunnen daarna parkeren bij het Zuidplantsoen. Na gereedkomen van de Spoorsingelgarage zal de uitstapplek op de Phoenixstraat bij het Prinsenhof komen en zal de Koepoortplaats de instapplaats worden.

Alle fracties reageerden blij dat de bussen eindelijk uit de binnenstad verdwijnen. De bewoners van het Zuidplantsoen en de belangenvereniging TU Noord vrezen een toenemende verkeers- en geluidsoverlast. Wethouder Harpe heeft beloofd dat er direct na invoering van de maatregel een jaar gemonitord wordt en dat de raad daarna zijn mening kan geven over de locatie Zuidplantsoen. De wethouder voegde eraan toe dat de bewoners actief worden betrokken bij het monitoren.

Andere aspecten die samenhangen met het besluit worden verder uitgewerkt, liet wethouder Harpe weten. Zo zal de raad nog een uitspraak kunnen doen over het mogelijk weren van de stadsbus uit de binnenstad bij het bespreken van de ov-concessie voor 2017. Ook komt de inrichting van de rode loper naar de binnenstad nog terug in de commissie en in de nota Vrachtverkeer in de binnenstad worden de mogelijke bloktijden voor leveranciers opgenomen. Het besluit over het weren van de touringcars wordt verder niet meer in de raadsvergadering besproken.

geplaatst op
26 januari 2016