Nieuwjaarsbijeenkomst BBN 2023

Woensdag 11 januari was er na drie jaar weer een nieuwjaarsbijeenkomst van Binnenstad Noord. Zoals vanouds in De Plataan. Hoewel in de tussentijd het management overgenomen is door Floortje, de dochter van Hans, was het nog even gezellig als altijd.

Veel leden kwamen langs om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar, en ook bestuursleden van andere belangenverenigingen en enkele politici gaven acte de presence. En dat waarderen we zeer!

Onze voorzitter Marlies Heesen blikte in haar toespraak terug op het afgelopen jaar. De samenwerking met andere bewonersorganisaties is geïntensiveerd. De zomer was uitzonderlijk warm, en dat is reden om het voorkomen van hittestress op de agenda te zetten. Na al jaren aandacht vragen voor de overlast van bezorgbrommers, heeft de gemeente doorgepakt en van twee bedrijven de ontheffing ingetrokken. Een jaar waarin we afscheid namen van ons bestuurslid Joop Gravesteijn, in 2021 al gestopt als voorzitter, die naar Gouda is verhuisd: een mooie reden om de geschiedenis van de belangenvereniging schriftelijk vast te leggen. Het afgelopen jaar was ook een triest jaar: vier leden zijn overleden. Waaronder recent een van de ereleden van de belangenvereniging, Corrie Schaareman. 2023 gaat vermoedelijk een jaar worden van veel nieuwe plannen vanuit de gemeente: het college komt op stoom. Vanuit BBN zullen we proberen deze plannen beter te maken door vanuit het bewonersperspectief ernaar te kijken. En dat is alle reden voor een toast op een goed nieuw jaar!
Klik voor de hele speech van Marlies hier.

Marlies gaf vervolgens het woord aan Wim van Leeuwen, bekend van het Vermeercentrum aan de Voldersgracht, die een uitgebreid overzicht gaf van alle interessante initiatieven en activiteiten in het kader van het komende Vermeerjaar. We krijgen het druk met zijn allen! Zie voor het hele overzicht de bijlage, zie hieronder.

Wim van Leeuwen

Het komende Vermeerjaar was alle reden om weer onderling in gesprek te gaan – zoals het bij deze bijeenkomst hoort. Maar na enige tijd werd toch weer het woord gevraagd, nu om Frans Geerlink in de gelegenheid te stellen een BBN binnenstadquiz te houden. Een quiz met enkele struikelvragen, waarbij de quizleider met zijn hand op het hart toestond dat afgevallen deelnemers toch weer in de race kwamen. Want wie weet  nu hoeveel adressen er op Dertienhuizen zijn? Na een spannende strijd, was de winnaar via een benaderingsvraag Marien Vermeer (voorzitter van de Fietsersbond Delft)!

En toen was het weer tijd de informele bijeenkomst voor te zetten, waar geen van de aanwezigen moeite mee had.

geplaatst op
16 januari 2023
Tags: