Nieuwjaar 2023: toespraak van de voorzitter

Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari hield de voorzitter een nieuwjaarstoespraak. Hieronder de tekst van de speech.

Welkom

Wat fijn dat we weer hier bij elkaar kunnen komen nu de coronamaatregelen afgeschaft zijn.
Daardoor waren er het afgelopen jaar weer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Zo hebben we dit jaar maar liefst 3 excursies kunnen organiseren, konden de kinderspelen en de lampionnenoptocht weer als van ouds plaatsvinden en kon de lustrumactiviteit ‘Buurten in Binnenstad Noord’ dan eindelijk doorgaan.
Ook konden we elkaar weer ontmoeten tijdens de koffieochtenden, de buurtborrel en de BBN-bijeenkomsten. Wat een verademing!

Naast de organisatie van alle sociale activiteiten, de bijeenkomsten en de ALV is er ook inhoudelijk veel werk verricht.
Zo hebben we tijdens de hete zomer de hitte getrotseerd en een hittestressonderzoek gedaan om na te gaan wat de invloed van de verschillende boomkruinen is op de temperatuur.
De resultaten geven aanleiding hier nog een vervolg aan te geven.
Over de onderwerpen van gemeenschappelijk belang rond ‘Wonen’ is met de Delftse bewonersbelangenorganisaties afgesproken voortaan periodiek te gaan overleggen om zo ook een betere gesprekspartner van de gemeente te kunnen zijn.
Twee willekeurige voorbeelden, want alle werkgroepen zijn dit jaar weer behoorlijk actief geweest.
Ons langdurig aandacht vragen voor de overlast van bezorgbrommers heeft als resultaat dat de gemeente 2 ontheffingen heeft ingetrokken. Veel doen we in samenwerking met met name Oude Nieuwe Delf en Zuidpoort.
Zo hopen we met elkaar een steentje bij te dragen aan een beter woon- en leefklimaat in de buurt.

Helaas kende 2022 niet alleen positieve berichten. Dit jaar zij 4 van onze leden overleden. Waaronder ons erelid Coorie Schaareman. Corrie heeft zich meer dan 20 jaar voor BBN ingezet. Ze kwam ondanks haar hoge leeftijd en lichamelijke problemen steeds naar zoveel mogelijk bijeenkomsten, waar zij regelmatig kritische vragen stelde over verschillende actualiteiten. We zullen haar missen.
Ook op bestuurlijk niveau hebben enkele veranderingen plaatsgevonden. Joop Gravesteijn heeft afscheid genomen als bestuurslid en is benoemd tot erelid. Deze gelegenheid hebben we aangegrepen om onze geschiedenis te beschrijven in een buurtkrant.
Anouk Creusen is toegetreden tot het bestuur en per saldo zijn we qua aantal leden gegroeid naar 370 leden.

2023 is begonnen en het nieuwe gemeentelijke college van B&W begint op stoom te raken: Vanuit BBN zullen we bij het plannen maken het belang van bewoners graag inbrengen, zodat plannen beter worden. Hierbij kun je denken aan het verder uitbreiden van autoluwplus, de ruimte in de binnenstad, de rode loper en de woonvisie.
Naast reageren op willen we ook zelf weer punten agenderen, bijvoorbeeld een follow up op het hittestress verhaal. Wat zeker vanwege steeds warmere zomers zeer actueel is. Ook zullen we doorgaan met buurtactiviteiten, want die voorzien in een duidelijke behoefte.

En nu wil ik met jullie proosten op het nieuwe jaar en wens ik dat het voor jullie allemaal een mooi en gezond jaar mag worden!

Marlies Heesen

geplaatst op
17 januari 2023
Tags: