Kans op niet laden en lossen op zondag neemt toe

vrachtwagenverbod

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel gemaakt om de openingstijden op zondag te verlengen tot 20.00. Volgens het voorstel mag er voortaan ook, anders dan nu het geval, op zondag de hele dag vanaf ’s morgens 9.00 uur worden bevoorraad. Dit naar aanleiding van een verzoek van de Jumbo supermarkt aan het Bastiaansplein.

Zoals eerder door ons gemeld brengt het raadsvoorstel naar onze mening het woon- en leefklimaat in de binnenstad in gevaar. Het grootste bezwaar hebben wij tegen het op zondagochtend vanaf 9.00 mogen bevoorraden. Hiermee verdwijnt de enige dag van de week zonder vrachtverkeer. Het vrachtverkeer waar velen van ons zoveel last van hebben. Daarnaast zit slechts een kleine groep mensen te wachten op het verlengen van de winkeltijden. Voor zover ons bekend is ook de middenstand niet enthousiast. Dit hebben wij ook op 7 januari per brief aan de Raad laten weten.

Daarnaast  hebben wij  in juni 2015 de notitie Vrachtverkeer in de binnenstad van Delft, een inventarisatie van problemen en oplossingen aangeboden aan wethouder Harpe. Hij heeft toen een integraal antwoord mede namens de twee andere wethouders van de binnenstad toegezegd. Dit antwoord komt volgende maand in de vorm van een  hoeveelheid maatregelen, paraplunota genoemd,  die de vrachtwagenoverlast in de binnenstad moet terugdringen. Hij heeft tevens toegezegd dat deze maatregelen eerst besproken zullen worden met de bewonersbelangenverenigingen. Het is niet daarom niet logisch om vooruitlopend op de paraplunota nu een beslissing te nemen over een onderdeel van de maatregelen, te weten de bevoorradingstijden.

Donderdag 4 februari was behandeling van het  raadsvoorstel in de commissie Economie, Financiën en Bestuur gezorgd. BBN heeft hierbij ingesproken namens de drie belangenverenigingen in de binnenstad om onze argumenten nog een keer naar voren te brengen. De belangenvereniging Zuidpoort  is daarbij in detail ingegaan op de situatie  bij Jumbo op het Bastiaansplein.

Na het inspreken en de discussie was een meerderheid van de fracties tegen bevoorrading op zondag. Toch gaf wethouder Förster niet direct gehoor aan de wens van enkele fracties om dat onderdeel uit het voorstel te schrappen. Hij beloofde wel er ‘technisch’ naar te gaan kijken, omdat het laden en lossen eigenlijk niet thuishoort in een winkeltijdenverordening maar wellicht beter past in een ander gemeentelijk besluit. Ook wees hij de commissie erop dat horecazaken en andere bedrijven in tegenstelling tot de detailhandel nu al wel op zondag bevoorraad kunnen worden. Hij handhaafde het voorstel en zei eventuele amendementen van fracties in de raadsvergadering af te wachten.

Veel partijen lieten weten dat ze het voorstel verder in hun fractie gaan bespreken. Enkele fracties willen ook kijken naar een verruiming van de winkeltijden op zondag tot 22.00 uur en het CDA kondigde alvast een amendement aan om het onderdeel bevoorrading uit het voorstel te halen. Over het onderwerp wordt een definitief besluit genomen in de Raadsvergadering  van donderdag 18 februari.

geplaatst op
05 februari 2016