Informatieavond Rietveldtheater op 10 maart

Het voormalige schoolgebouw Rietveld 49 huisvest het Rietveldtheater, het theater van het Delfts Theater Gezelschap (DTG-theater) en een viertal atelierruimtes. Er zijn plannen voor het pand. Wij hebben u daar eerder over geïnformeerd, zie hier.

De gemeenteraad is inmiddels akkoord gegaan met een investeringsvoorstel van de kant van B&W om het oude schoolgebouw grondig om te vormen tot een toekomstbestendig theater.

Het bestuur van het Rietveld Theater nodigt de leden van BBN en omwonenden uit voor een informatieavond over wat er te gebeuren staat op het gebied van bouwactiviteiten en (toekomstig) theaterbeleid en biedt de bezoekers graag alle ruimte voor vragen en opmerkingen. De informatie avonds vindt plaats op dinsdag 10 maart om 20.00 uur. Voor nadere informatie over de avond en de wijze van aanmelden voor de avond zie hieronder.

geplaatst op
25 februari 2020