Hulp nodig?

Met z’n allen doen we ons best om coronabesmettingen te voorkomen. We blijven meer thuis, we bewaren afstand en beperken de fysieke contacten. We letten op onszelf maar ook op anderen. Kwetsbare mensen krijgen meestal aandacht van familie of buren, of vinden hun weg op Whatsapp of Twitter. Maar daarmee is nog niet iedereen geholpen.

Het BBN-bestuur kreeg enkele spontane aanbiedingen om ouderen, kwetsbaren en anderen die het moeilijk hebben in onze buurt te ondersteunen. Denk dan aan boodschappen doen en honden uitlaten, aan hulp bij schoolwerk en computervragen, aan assistentie bij het bezighouden van kinderen: beweegspelletjes, knutselen.

Actueel is de vaccinatie. Thuiswonende ouderen kunnen een oproep verwachten, maar de priklocaties zijn niet bepaald op loopafstand. BBN wil bemiddelen om zonodig het vervoer te regelen met vrijwilligers. Daarom hierbij de oproep voor vraag en aanbod: Hefet u vervoer nodig naar de prikplek of wilt u vervoer verzorgen voor een buurtgenoot, stuur dan even een bericht naar bestuur@binnenstadnoord.nl. Let ook op mensen in uw omgeving die we hiermee kunnen helpen. Gebruik ook dit mailadres als u andere hulp nodig heeft of wil aanbieden. Wij proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

UPDATE 24 MAART 2020: Het is een ongekende, lastige tijd en dat kan nog wel even duren. Samen werken we aan de beschikbaarheid van ondersteuning. Inmiddels hebben we aanbiedingen van tien paar handen, met bijbehorende oren en ogen. Binnenstad Noord blijft beschikbaar voor vragen om aandacht en hulp.

UPDATE 15 APRIL 2020: We hebben meer aanbiedingen, ook voor bredere vormen van ondersteuing. Is in de tekst hierboven verwerkt.

UPDATE 10 MAART 2021:  De vaccinatie tegen het coronavirus is flink op gang gekomen. Hulp met vervoer. Is in de tekst hierboven verwerkt.

geplaatst op
16 maart 2020