Hoe stemde de inwoner van het BBN gebied?

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Hoogheemraadschap van Delfland was er voor het eerst een stembureau in het BBN-gebied, namelijk in het Rietveldtheater. Men mag in Delft stemmen in het stembureau van eigen keuze. Er is daardoor alleen een opkomstpercentage voor heel Delft bekend, namelijk 59%, maar niet per buurt. Het aantal uitgebrachte stemmen in het Rietveldtheater komt overeen met een kwart van het aantal kiesgerechtigden in het BBN-gebied. De concurrerende stembureaus waren aan de rand van het BBN-gebied, namelijk in het Stadhuis op de Markt en bij boekhandel Paagman in de Choorstraat. Vandaar dat de onderstaande uitslagen van het stemmen in het Rietveldtheater een indicatie zijn van het stemgedrag in het BBN-gebied.

PS


De vergelijking van de uitslagen in het BBN-gebied en heel Zuid Holland geeft aan: veel meer D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren en veel minder PVV, 50Plus en Forum voor Democratie. Het stemgedrag voor heel Delft ligt tussen dat voor het BBN-gebied en van heel Zuid Holland in.

delfland

De vergelijking van de uitslagen voor in het BBN-gebied en heel Delfland geeft aan: veel meer Algemene waterpartij, Water Natuurlijk en veel minder VVD, CDA, 50Plus. Het stemgedrag voor heel Delft komt sterk overeen met dat voor het BBN-gebied.

De echte waterpartijen, namelijk de Algemene waterpartij, Water Natuurlijk en Waterschappartij PUUR., halen in Delfland samen 29 % van de stemmen. In het BBN-gebied is dat 47%. Veel inwoners van ons gebied lijken het met het bestuur eens dat het hebben van droge voeten en een goede waterwaterkwaliteit geen politieke zaak mag zijn.

Het opkomstpercentage van de waterschapverkiezingen in Delft was 48% en is dus veel lager dan de 59% voor verkiezingen voor Provinciale Staten (terwijl meer mensen op het waterschap konden stemmen, namelijk ook  EU-burgers die in Nederrland wonen). Blijkbaar hebben veel mensen in het stembureau staande bedankt voor het kunnen stemmen voor het waterschap. Dat is een gemiste kans.

Maar: in het Rietveldtheater hebben meer mensen een stem uitgebracht voor de waterschapverkiezingen dan voor de Provinciale Staten (622 om 587 stuks). Blijkbaar zijn de inwoners van het BBN-gebied inclusief de expats zeer waterbewust. Dat komt vast mede door de aandacht die we vanuit  BBN gegeven hebben aan de waterschapsverkiezingen.

Per stembureau worden de exacte uitslagen van de verkiezingen, dus tot op kandidatenniveau, vastgelegd in een proces verbaal. De processen verbaal staan op de gemeentesite, klik hier.

geplaatst op
02 april 2019