Hoe komen wij aan info van de overheid?

De gemeente Delft heeft onderzoek gedaan hoe de inwoners informatie van de gemeente ontvangen. Zowel digitaal als op papier.

Via websites

De meeste ondervraagden (93%) kennen www.delft.nl. Van de respondenten die de website kennen bezoeken 63% deze “soms”. 24% van de Delftenaren is ervan op de hoogte dat men meldingen over de openbare ruimte kan doen of dat men een omgevingsvergunning kan aanvragen via www.omgevingsloket.nl. De websites die een functie vervullen bij formele bekendmakingen zijn nog minder bekend. Slechts 16% weet van de directe links naar de uitgebreide bekendmakingen op www.delft.nl/bekendmakingen.

Bereik van de Stadskrant

Naast het web blijft papier een belangrijk middel voor Delftenaren om aan informatie te komen over de gemeente. Het onderzoek laat zien dat het merendeel van de ondervraagden (54%) de Stadskrant elke week tot enkele keren per maand leest. Een klein deel (16%) leest de krant (vrijwel) nooit. Eenzelfde percentage ontvangt de krant niet, vanwege de NEE/NEE-sticker. Het aandeel dat elke week de Stadskrant leest loopt op naarmate men ouder is: tot 79% onder 65-plussers.

Bijna twee derde deel van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat de bekendmakingen naast online ook in de papieren Stadskrant beschikbaar blijven. Hoe hoger de leeftijd, hoe belangrijker Delftenaren het vinden dat bekendmakingen ook in de papieren Stadskrant staan. De gemeente heeft daarom besloten de publicatie van bekendmakingen in de Stadskrant voorlopig te handhaven, naast de formele digitale publicatie. 

E-mailservice Berichten over uw buurt

Je kan automatisch alle bekendmakingen uit je buurt toegestuurd krijgen via de gratis e-mailservice op https://www.overheid.nl/. Klik op de link Overige aanvragen rechtsonder op onze homepagina en het wijst zich vanzelf. Je kan zelf de afstand tot je woning instellen; binnen dat gebied ontvang je dan de berichten. Wel moet je je realiseren dat dit vooral een signalerende werking heeft. Net als in de stadskrant zie je vaak alleen maar dat er b.v. een aanvraag is ingediend, en je vindt niet de details van de aanvraag. En vaak heb je die details nodig om in te kunnen schatten of je ergens verder in wlt duiiken. Die details kan je wel te weten komen, maar dan moet je nog steeds langs het analoge gemeenteloket.

geplaatst op
11 mei 2016