Goede startbijeenkomst BBN

startbijeenkomst BBN

De officiële start van BBN als belangenvereniging  hebben we op 20 januari gevierd in het zaaltje op Rietveld 118. Vanaf 19 uur stroomde het zaaltje vol met een grote groep buurtbewoners, die graag wilden kennismaken met de nieuwe vereniging. Ook bestuurders van de andere twee belangenverenigingen, Zuidpoort en de Oude en Nieuwe Delf, ambtenaren van de gemeente Delft en de Delftse politiek waren vertegenwoordigd.

Om 19:30 vertelde de voorzitter over de voorgeschiedenis van de vereniging, de ontwikkeling van het gebied van een stadsvernieuwingsgebied naar de huidige binnenstad, de vele mensen die mede vormgegeven hebben aan het bewonerswerk in het gebied, de verschillende werkgroepen en de stap naar formalisering tot een echte vereniging.

De beheerder van het zaaltje vertelde ons over de  geschiedenis van dit aparte kerkgebouwtje in de binnenstad, waar ooit kerkdiensten werden gehouden terwijl kinderen in de bedsteden sliepen, weten we nu. Nog steeds wordt het gebouw door een groep van 35 mensen voor vieringen gebruikt.

 

Ineke Hulsof sprak namens de Stichting Drie Ackers, die is ontstaan vanuit het voormalige buurthuis. De Stichting ondersteunt buurtinitiatieven en heeft een aantal aanloopkosten van de vereniging voor haar rekening genomen. Ineke benadrukte het belang van een vereniging, maar waarschuwde voor te grote formalisering. Gebruik de kracht van groepjes in de vereniging; versterk de netwerken in de binnenstad – ook met andere organisaties was haar boodschap.

En naast de formele toespraakjes was er veel ruimte voor informeel overleg tussen alle aanwezigen, waar enthousiast gebruik van werd gemaakt. We hebben input gekregen voor de vereniging door het  verzamelen van "gele briefjes" over binnenstadszaken, wat de sterke kanten zijn van ons deel van de binnenstad, maar ook waar extra aandacht voor nodig is. En diverse mensen hebben zich gemeld voor de werkgroepen. Kortom zowel voor de aanwezigen als voor de vereniging een geslaagde avond!

 

 

geplaatst op
21 januari 2015
Tags: