Fietstocht BBN door Midden Delfland

Op 6 mei fietsten we met een groep BBN leden door het groen rondom Delft. Het was prachtig weer! Een verslag van deze leuke tocht door ons lid Jos van Koppen.

Een groep van 11 personen verzamelde zich op 6 mei 2018 bij de uitkijk-’heuvel’ aan de Korftlaan. Bestuurslid Hans Huisman zou onze tocht van inhoudelijk commentaar ‘voorzien’.
We konden onmiddellijk een kijkje nemen - met de verrekijker - bij de oeverzwaluwen die zich massaal gevestigd hadden in de speciaal voor hen aangelegde zwaluwwand. Bovenop zat een scholekster te broeden. In de ondiepe plassen daarachter stonden drie kluten. Voor visdiefjes zijn er plankieren met schelpen aangelegd waar ook druk gebruik van wordt gemaakt. Diverse soorten ganzen maken gebruik van het aanpalende weiland en ook andere vogels waaronder de nijlgans - eigenlijk een uit de kluiten gewassen eend - kievit en meerkoet. De avond ervoor was ik daar ook toevallig en had ik een karper in het ondiepe water gezien en bekvechtende kieviten met visdiefjes bij de plankieren plus een plotseling overvliegende drone waar de visdiefjes ook op af gingen. In de weilanden ligt een kleine bossage met veel dode bomen: het gevolg van het verblijf van een aalscholverkolonie die met hun uitwerpselen de bodem verpest hebben. Later zouden we nog een paar van die plekken zien.

KortflaanNa wat uitleg over de landerijen en bebouwing van de biologische boer Duijndam – Biesland Hoeve - gingen we verder naar de Ackerdijkse plassen. Eerst nog even linksaf op een tussendoorweggetje naar een uitkijkpost langs de N470. Er blijkt daar een afscherming langs die N470 te zijn met een fijnmazig net, dat aan de bovenkant weer teruggevouwen is, zodat ‘klein grut’ er toch niet overheen kan.

N470

Bij die Ackerdijkse plassen blijkt ook nog een gebied dat door boer Duijndam beheerd wordt te liggen. We fietsten aan de oostkant van het gebied. Het waterpeil wordt daar in de gaten gehouden en vossen worden tegengehouden via een afscherming waarbij ook ‘schrikdraad’ aanwezig is. Hans Huisman zag aan het aanvalsgedrag van een groepje vogels een ‘alles tegen één’ gevecht: waarschijnlijk met een wezel/hermelijn [?] als opponent. Vlakbij molen de Valk [Berkel] sloegen we het schelpenpad langs de Zwethkade in. Halverwege werden we gewezen op het beheer bij de Ackerdijkse plassen - verrekijker gebruiken - via linten bij de sloot. Onder de A13 door naar de Schie en via de Zwethbrug kwamen we weer een beheergebied tegen met een uitkijkpost. Er wordt van alles beheerd als compensatie voor de aanleg van de A4. Rijkswaterstaat schijnt een ander begrip voor kunstwerk te hebben dan de gemiddelde Nederlander. Ook een viaduct, ecoduct en aquaduct is voor deze organisatie mogelijk een kunstwerk als het maar anders dan gewoon is. Over het ecoduct van de A4 wordt overigens nog te weinig door dieren gelopen. Ze hebben dit grootste ecoduct nog niet echt in de armen gesloten, maar …… daar gaat men iets aan doen. Wij namen het fietspad. Via Breeweg en Willemsoordweg bereikten we ‘Brasserie Vlietzigt’.

PAUZE

Terug naar Delft langs de Vlaardingse vaart. Bij het gemaal is een vissentrap voor stekelbaarsjes gemaakt. Hoe effectief het werkt moet nog blijken. Langs de vaart staat ook een ‘echt’ kunstwerk waar je hoog kan zetelen.

zetel

Via de zuidrand van Schipluiden, de Zuidkade, kwamen we vlak bij de eendenkooi die wel erg dicht bij de A4 ligt. Het schijnt dat in een min of meer ver verleden een van de eigenaren een stuk afpalingsrecht heeft verplaatst naar Friesland bij zijn verhuizing. Men heeft overigens wel gezorgd voor een bijna muisstille A4 en men heeft het licht in de omgeving aangepast: groen licht of geen licht als er geen verkeer is. Na nog een oversteek over de A4 , waarbij we vernamen dat de waterhuishouding in dit gebied nog voor problemen kan zorgen, omdat de voormalige minister onder politieke druk de A4 al geopend heeft voordat alle berekeningen uitsluitsel met voorgestelde maatregelen hadden gegeven, naderden we Delft bij Tanthof West aan de zuidzijde via het Sint Maartensrechtpad. Binnenstad Noord was bijna weer thuis.

We hoorden ook, dat ‘het hoekje om gaan’ en ‘de pijp uit gaan’ hun oorsprong vinden in het kooikersbedrijf en dat in riet nog de afdruk van drie tanden te zien is na een beet door de duivel.
Bij vertrek van de Korftlaan zag ik een voor mij bijzondere rups die ik later op naam heb gebracht: de wilgenhoutrups [Cossus cossus]  De nachtvlinder die na verpopping ontstaat is minder fraai!rups
Met ontzettend veel dank aan Hans Huisman voor zijn boeiende verhalen over al dan niet voldoende maatregelen en politieke bewustwording in dit blijkbaar druk bevolkte gebied, waar we ons niet echt van bewust werden tijdens deze landelijke, zonnige route door Midden Delfland. Goed dat Marja van Bijsterveld een groen gebied voorlopig veilig gesteld heeft.

geplaatst op
12 mei 2018