Fietsparkeren: voortgang

Vlak voor de Sint stuurde het college een brief aan de raad over de voortgang van een drietal maatregelen uit de uitvoeringsagenda fietsparkeren 2018-2021, de realisatie van tijdelijke fietsparkeervoorzieningen, de uitbreiding van de fysieke capaciteit in de openbare ruimte en de realisatie van inpandige fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad.

tijdelijke fietsparkeervoorzieningen
Dit betreft in ons gebied de proef met het fietsponton.

“Het doel van de proef was om te onderzoeken of deze vormen van tijdelijke fietsparkeerplaatsen werken in Delft. Hiervoor hebben wij fietsparkeerdrukmetingen random de betreffende locaties uitgevoerd en een enquête gehouden. De resultaten van de onderzoeken worden momenteel verwerkt. In het eerste kwartaal 2020 informeren wij u, conform toezegging nummer 19-17, over onze bevindingen en de wijze waarop wij in de toekomst om willen gaan met tijdelijke fietsparkeerplaatsen”.

De gemeente neemt er de tijd voor, maar voor BBN is de conclusie over het fietsponton op Dertienhuizen duidelijk. Het werkte niet, we berichtten er eerder over, lees hier

uitbreiding van de fysieke capaciteit in de openbare ruimte
De gemeente kondigt aan in het eerste kwartaal van 2020 te beginnen met het realiseren van ruim 400 extra fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte. Er zullen fietsrekken en fietsnietjes worden geplaatst. In BBN gebied betreft dit vier locaties, grenzend aan ons gebied is de Oude Langedijk relevant.

  • Op het Koningsplein zullen bestaande fietsnietjes verdwijnen en worden vervangen door fietsrekken, zogenaamde Tulips. Er komen als onderdeel van deze actie vijf stallingsplekken bij. Niet een aantal waar je de oorlog mee wint… Streetview laat zien dat de fietsparkeerdruk groter is dan het aantal plekken dat nu gecreëerd wordt.
  • Op de Verwersdijk ter hoogte van de Doelenstraat komen er twee nietjes bij, levert op papier 4 plaatsen op. De praktijk is dat er nu vaak meer fietsen staan (behalve als er in de zomer een picknickbank staat).
  • Op het Vrouwjuttenland westzijde worden dichtbij de Choorstraat (8) en dichtbij de Voldersgracht (12) extra nietjes langs het water geplaatst. Deze staan deels in een momenteel niet-gebruikte terraszone. In het totaal levert dit 40 extra plaatsen op.
  • Op het Doelenplein (Vaandelstraat) worden op de stoep voor Hotel de Plataan 7 nietjes bijgeplaatst; dat levert 14 extra plaatsen op.
  • Op de Oude Langedijk worden in de ‘middenberm’ vanaf het Oosteinde tot de Burgwal de fietsnietjes vervangen door fietsenrekken (Tulips). Verder worden naast het huisje van de bewaakte stalling ook nog eens 36 fietsrekken geplaatst (Tulips), vreemd genoeg niet als bewaakte plaatsen. In het totaal levert dit 104 extra plaatsen op.

realisatie van inpandige fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad
Laatste punt in de brief betreft inpandige fietsparkeervoorzieningen; in de uitvoeringsagenda was aangekondigd dat er twee inpandige fietsenstallingen voor bezoekers en bewoners in de binnenstad zouden worden gerealiseerd. In ons gebied betreft dit de realisatie van een nieuwe inpandige stalling aan de Voldersgracht. In het voormalige pand van de fietsenwinkel Piet Vonk is de gemeente van plan ruim 100 fietsparkeerplaatsen te realiseren. De opening van deze fietsenstalling staat gepland in het eerste kwartaal van 2020. Het regime wordt: parkeren eerste dag gratis, erna betalen. De exploitatie wordt gedaan door Bicyclette.

Beoordeling
BBN is tevreden dat gewerkt wordt aan plekken om extra fietsen te kunnen stallen. En dan echt stallen, met stallingen waar je je fiets veilig vast kunt maken. Wel moet bewaakt worden dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en het gebruiksgemak van de openbare ruimte. Welke gevolgen hebben nietjes en rekken voor de looproutes? Is de Commissie voor welstand en monumenten om advies gevraagd over de plaatsing van de nieuwe rekken en nietjes? BBN is in elk geval blij dat de voorstellen meestal niet de bewust voor de kwaliteit van de openbare ruimte opgegeven autoparkeerplekken in autoluwplus opoffert aan fietsparkeren (met het Vrouwjutteland als uitzondering), al kan zonder fietsparkeerverbod helaas niet voorkomen worden dat dat de facto toch gebeurt (zie bijvoorbeeld de Voldersgracht waar veel oude autoparkeervakken vol fietsen staan).

BBN is benieuwd naar de uitkomst van het gesprek met de MRDH om geld te organiseren voor een structurele oplossing; wat BBN betreft is een ondergrondse fietsparkeergarage nabij de markt een optie die het verkennen waard is. Verder pleit BBN er al geruime tijd voor dat ‘het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ook hier wordt ingevoerd: extra terrascapaciteit, verkamering van een pand, opsplitsen van een pand in micro appartementen: BBN vindt dat in zo’n geval de eigenaar van het pand voor inpandige stallingscapaciteit voor fietsen moet zorgen, of moet afkopen via een bijdrage aan een fietsparkeerfonds. Het is van de gekke dat de eigenaar gratis een claim op de openbare ruimte kan leggen, zoals recent weer in de Peperstraat gebeurde bij het realiseren van 7 microappartementen.

Voor de brief aan de raad, zie hier.

geplaatst op
04 januari 2020