Evaluatie regeling incidentele festiviteiten

Binnenkort wordt de regeling over incidentele festiviteiten geëvalueerd. Mocht u daarvoor input hebben, dan horen we het graag.

Zie hier voor ons eerdere bericht over deze regeling. Voor BBN belangrijke punten zijn in elk geval:

a. de communicatie en de voorspelbaarheid (net als bij een evenement dient het plaatsvinden van een incidentele festiviteit tijdig bekend te zijn bij de omwonenden)

b. de beperking van de geluidshinder (met name cumulatie en het invoeren van een passende geluidsnorm, ook voor de lage tonen) en een eerlijke spreiding.

Uw ervaringen en opmerkingen horen we graag op bestuur@binnenstadnoord.nl.

geplaatst op
09 maart 2019