Corrie Schaareman

Op 20 december is Corrie Schaareman overleden. Corrie was erelid van onze belangenvereniging.

Erelid is ze niet voor niets geworden: ze was meer dan 20 jaar een van de stuwende krachten achter het Bewonersplatform Binnenstad Noord – de voorloper van de belangenvereniging – en secretaris en penningmeester tegelijk.

Corrie Schaareman is in 1930 te Delft geboren en woont vanaf haar achtste jaar aan het Rietveld. Dat heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat ze zich heeft ontwikkeld tot een betrokken bewoonster van de binnenstad. Ze is sinds de jaren negentig actief betrokken bij het functioneren van de bewonersorganisatie van de noordelijke binnenstad van Delft en ze heeft als secretaris en penningmeester ervoor zorggedragen dat het Bewonersplatform Binnenstad Noord goed kon functioneren. Het bewonersplatform had geen inkomsten, maar wel kosten. Corrie zorgde ervoor dat de gemeente die kosten heeft vergoed. Vanaf het begin van haar werkzaamheden bij onze organisatie heeft zij ervoor gezorgd dat iedereen uit de buurt die op de hoogte wil blijven, ook voorzien wordt van de juiste informatie. Mede door haar inzet is het Bewonersplatform een betrouwbare gesprekspartner geweest voor de wijkcoördinator. Dankzij Corrie konden we als vereniging in december 2014 een vliegende start maken. Reden om haar in 2016 tijdens de ALV als erelid te benoemen.

Corrie hield er van haar verjaardag te vieren met de buurt waarbij ze veel buurtgenoten uitnodigde. 24 december was voor velen een onthaastingsmoment op weg naar de kerst, waarbij de laatste jaren een deel van de lunchroom van Leonidas door Corrie was afgehuurd. Wat was dat gezellig!

De laatste jaren maakten lichamelijke klachten het leven voor Corrie ingewikkelder. Toch wilde ze graag in haar woning in de binnenstad blijven wonen. Technische oplossingen werden gevonden, meer thuiszorg werd ingeschakeld. Omwonenden hielpen een handje mee. Een belangrijke rots in de branding was Kitty Draak.

Corona maakte dat ook voor Corrie de wereld kleiner werd. Verjaardagen konden niet meer gevierd worden. Haar 90ste verjaardag werd aan de voordeur gevierd, met muziek, een advertentie en een bezoek van de burgemeester.

 

Zo veel mogelijk deed Corrie mee aan buurtactiviteiten. Buurtgenoten brachten haar daar vaak met rollator en later rolstoel naar toe. Genoten heeft ze van de uitgestelde jubileumactiviteit op 2 oktober 2022, waarbij ze zo lang als kon bij Ipse de Bruggen aan de Paardenmarkt bleef, en genoot van alle mensen om haar heen.

Ook bij de buurtkoffie in de Plataan op 3 november was Corrie met veel plezier aanwezig – met hulp van een buurman.

 

Na thuiskomst ging het mis, en iets te overmoedig viel ze en bleek ze later haar heup te hebben gebroken. Een operatie volgde, en revalidatie in de Bieslandhof. Corrie had zich voorgenomen voor de kerst thuis te zijn, zodat ze haar verjaardag op 24 december weer met de buurt kon vieren. Een optimistische planning, maar zo kennen we Corrie.

Helaas bleek de planning niet haalbaar. Corrie voelde zich minder lekker. En, hoewel op leeftijd: toch onverwacht is Corrie op net-geen-92 jarige leeftijd overleden.

Een markante en positief ingestelde buurtgenoot: zo zullen we Corrie herinneren.

geplaatst op
23 december 2022