Binnenstad wordt zero-emissiezone voor stadslogistiek

Het college van B&W wil per 1 januari 2025 een zogenaamde zero-emissiezone instellen in de binnenstad van Delft. Met deze aanpak geeft Delft invulling aan afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierbij is overeengekomen dat wordt toegewerkt naar de invoering van middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek in 30 tot 40 grotere steden vanaf 2025. De gemeente Delft ondersteunt deze ambitie.

Sinds april 2017 is de gehele binnenstad van Delft een logistieke zone waarin de toegang voor zwaar verkeer is beperkt. De zero-emissiezone voor stadslogistiek zal gelijk zijn aan de bestaande logistieke zone, dus de gehele binnenstad. Er is wel een belangrijk verschil, de zero-emissiezone gaat niet alleen gelden voor vrachtwagens, maar ook voor bestelbusjes. De zone geldt niet voor personenauto’s. Het instellen van de zero-emissiezone is conform landelijke afspraken. Met de aankondiging voldoet het college aan de afspraak om de partijen tenminste vier jaar voor invoering duidelijkheid te verschaffen. Zij kunnen hiermee dan tijdig rekening houden bij investeringen in voertuigen. Met deze aankondiging stelt Delft de zero-emissiezone nog niet in. De besluitvorming hiervoor vindt later plaats waarbij de gemeente belanghebbenden zal raadplegen en inspraak mogelijk is op de besluitvorming.

De zero-emissiezone is bedoeld voor stadslogistiek en niet voor particulieren. Zij kunnen daarom te zijner tijd bij de gemeente een ontheffing aanvragen voor hun bestel- of vrachtauto, mits zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt. Deze ontheffing zal gelden voor alle zero-emissiezones in Nederland.

Overgangsperiode 2025 tot 2030
De zero-emissie eisen gaan op 1 januari 2015 niet direct voor alle bestelbusjes en vrachtwagens in de binnenstad gelden; er is een overgangperiode:

  • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s van na 1 januari 2025 moeten emissievrij zijn.
  • Bestelauto’s van 2009 tot 2014 hebben tot 1 januari 2027 toegang.
  • Bestelauto’s vanaf 2014 hebben tot 1 januari 2028 toegang.
  • Vrachtwagens vanaf 2020 hebben tot 1 januari 2030 toegang.
  • Hybride vrachtauto’s hebben tot 1 januari 2030 toegang, als zij in de binnenstad emissieloos rijden.
  • De gemeente kan een ontheffing verlenen voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers meer tijd nodig hebben om de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s te maken.

Subsidie
Ten behoeve van bedrijven met bestel- en vrachtauto’s komen er diverse rijksregelingen die de aanschaf van nul-emissie voertuigen ondersteunen. Voor de aanschaf van nul-emissie bestelauto’s wordt in de periode tot 2025 185 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2021 komt er een subsidieregeling met een budget van 22 miljoen euro voor het jaar 2021, waarbij ondernemers tot 5000 euro subsidie kunnen krijgen bij de aanschaf van een emissieloze bestelauto.

Voor het stimuleringsprogramma van vrachtauto’s is 94 miljoen euro beschikbaar tot 2025. Er komt een stimuleringsprogramma voor ondernemers voor de aanschaf van zero-emissie vrachtauto’s, met onder andere een stimuleringsregeling voor brede coalities van fabrikant/importeur, afnemers van zero-emissie vrachtauto’s en een exploitant van laadinfrastructuur.

Aantal verkeersbewegingen
Wij zijn natuurlijk blij met het instellen van de zero-emissiezone. Het vervangen van vrachtwagens door emissievrije exemplaren zal echter lastig zijn. Dit zal leiden tot een groter aantal kleinere voertuigen in de nu al drukke binnenstad. Wij hebben hierop gewezen in onze zienswijze op het concept Mobiliteitplan, klik hier. De gemeente heeft het Mobiliteitplan hierop tot onze tevredenheid als volgt aangepast “De distributie van de goederen in de (binnen)stad gaat plaatsvinden met kleinere logistieke eenheden. Dat kan dan zowel met de vrachtfiets, kleine vrachteenheden (<3,5 ton) als met een boot. Dit moet leiden tot een efficiëntere logistieke keten met minder voertuigbewe­gingen.“

 

geplaatst op
12 februari 2021