Bij gemeentelijke projecten meer aandacht voor de omwonenden

De verharding en riolering in de steeg tussen Rietveld nummers 120 en 178 wordt sinds maandag 2 maart vervangen. De communicatie rond dit project is sterk tekort geschoten. Daarnaast is er voor de stroomvoorziening een dieselaggregaat geplaatst. Beide zijn zeer vervelend voor de omwonenden.

Slechte communicatie
Voor het werk in de steeg tussen Rietveld nummers 120 en 178 is door de aannemer een eindje verder om de hoek op de Raam een werf ingericht. Op de werf bevinden zich materiaalopslag, een keetwagen en een kantoorunit. De bewoners van de Raam zijn over het inrichten van de werf pas geïnformeerd op donderavond 27 februari door middel van het plaatsen van het bord getoond boven aan dit artikel. Dit is de donderdag voorafgaande aan de start van het werk op maandag 2 maart. Daarnaast is toen door de aannemer een informatiebrief bij de direct omwonenden in de bus gedaan. Dit is veel te laat. Verder is de aannemer geen contractpartij voor de burgers, maar is de gemeente Delft de verantwoordelijke partij als opdrachtgever van deze werken. De gemeente Delft moet tijdig de omwonenden informeren over de consequenties van werkzaamheden aan de wegen in hun buurt/straat en moet omwonenden de kans geven eventuele zienswijzen in te brengen. 

Vroegtijdig overleg  met de omwonenden zou geleerd hebben dat op dit deel van de Raam/Rietveld op Koningsdag de Kinderspelen worden gehouden, dit jaar voor de 48e keer. Volgens het bord is de geplande einddatum 24 april, dit is de vrijdag voor Koningsdag op maandag 27 april. Werken hebben de neiging uit te lopen en dit zou het houden van de Kinderspelen in gevaar brengen. De projectleider van de gemeente heeft inmiddels toegezegd dat de werf uiterlijk donderdag 23 april is verwijderd.

BBN heeft de gemeente een brief gestuurd waarin wij vragen dat de gemeente minimaal drie weken van te voren de omwonenden in een voldoende grote straal rond het werk informeert over de startdatum en de consequenties van de werkzaamheden.

werf

Dieselaggregaat
Voor de elektriciteitsvoorziening van de kantoorunit en de keetwagen van de werf op de Raam is een mobiel dieselaggregaat geplaatst in plaats van dat er een vaste (tijdelijke) stroomaansluiting is gemaakt. Dieselaggregaten geven geluids- en stankoverlast en hebben een grote CO2- en stikstofoxidenproductie. Zo ook het aggregaat op de Raam, het zwarte blok naast de kantoorunit op de foto hierboven.

Wij hebben reeds eerder bij projecten (o.a. herinrichting Rietveld en Vlamingstraat) gewezen op de ongewenste milieuaspecten van mobiele dieselaggregaten. Wij hebben daarbij voorgesteld in de stroomvoorziening te voorzien door middel van een vaste (tijdelijke) stroomaansluiting. Tevens is er vanuit bewoners aangeboden om een stroomaansluiting vanuit hun huis te maken. Wij hebben steeds als antwoord gekregen “aannemers willen dat niet want dat is zo lastig”. Dat is voor ons niet meer van deze tijd.

Het Actieplan geluid 2019-2022 stelt dat voor een leefbare gezonde stad acceptabele geluidniveaus van wezenlijk belang zijn, en bepleit daarom bronmaatregelen omdat daar de grootste winst mee is te behalen. Het Klimaatakkoord vraagt om het reduceren van de CO2-uitstoot, vandaar dat een (vaste) elektrische aansluiting verreweg de voorkeur heeft boven stroom opwekken door middel van een dieselaggregaat. Delft heeft recent het Schone Lucht Akkoord getekend. Hierbij past het voorkomen van de uitstoot van roet- en stikstofoxiden door dieselaggregaten.

Delft heeft de mogelijkheid om bij aanbesteding van haar werken het gebruik van mobiele dieselaggregaten voor stroomvoorziening te voorkomen. Daarbij kan de gemeente zorgen voor (tijdelijke) stroomvoorziening. Zoals hiervoor aangegeven zijn bewoners bereid mee te werken aan een tijdelijke stroomaansluiting. Daarnaast zijn er ook batterijalternatieven ontwikkeld voor toepassing in binnensteden. Daarom heeft BBN de gemeente een brief gestuurd waarin wij verzoeken  het dieselaggregaat op de Raam te vervangen door een vaste elektriciteitsaansluiting, en  structurele maatregelen te treffen opdat bij bouwactiviteiten in opdracht van de gemeente Delft voor stroomvoorziening geen mobiele aggregaten meer worden gebruikt.

geplaatst op
17 maart 2020